intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò đạo đức

Xem 1-20 trên 1462 kết quả Vai trò đạo đức
 • Tài nguyên giáo dục mở và truy cập mở đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp nói chung và hoạt động nghiên cứu khoa học nói riêng. Tài nguyên giáo dục mở ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như có mối quan hệ chặt chẽ với giảng viên, sinh viên.

  pdf3p vimarillynhewson 17-05-2022 1 0   Download

 • Tiểu luận nêu lên được một cách đầy đủ về quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của đạo đức cách mạng và nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng. Liên hệ bản thân trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mình, từ đó biến đạo đức cách mạng trở thành một thói quen, phấn đấu trở thành một công dân có ít cho xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc38p clomieee 19-05-2022 109 1   Download

 • Giáo dục thể chất (GDTC) trong học đường có vai trò quan trọng và cơ bản trong việc tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh, sinh viên góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng, đào tạo con người phát triển toàn diện để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bằng các phương pháp nghiên cứu thường quy, bài viết tiến hành lựa chọn và xây dựng một số biện pháp (BP) nhằm nâng cao chất lượng công tác GDTC trường Trung học phổ thông (THPT) Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội.

  pdf6p viellenkullman 17-05-2022 5 0   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm phân tích làm rõ bản chất của nghệ thuật và nhân cách; khảo sát chiều tác động của nghệ thuật đến nhân cách từ đó xác định tính quy luật của sự tác động của nghệ thuật đến nhân cách; khảo sát, phân tích làm rõ sự biến động của nhân cách con người Việt Nam trước và sau thời kỳ đổi mới trong sự tác động của những biến đổi của xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc91p nguyenvanthuong2011 19-05-2022 7 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Giáo dục vì một thế giới mới" trình bày về: bí mật về ngôn ngữ; vận động và vai trò của nó trong giáo dục; hành động bắt chước và các chu kì hoạt động; trẻ ba tuổi; các phương pháp biến chuyển do quan sát; lo ngại về kỉ luật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p andromedashun 13-05-2022 32 0   Download

 • Yếu tố văn hóa doanh nghiệp chính là chìa khóa cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Bài viết này quan tâm đến vai trò chìa khóa của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp dựa trên bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Bên cạnh việc làm rõ một số vấn đề cơ bản về đạo đức, đạo đức kinh doanh, doanh nghiệp ở Hải Phòng, bài viết tập trung phân tích vai trò của đạo đức kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệp ở Hải Phòng hiện nay trên một số khía cạnh chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 9 1   Download

 • Mục đích của bài viết nhằm phân tích những ảnh hưởng của chuyển đổi số trong giáo dục đại học, cao đẳng có thể tạo ra đột phá trong việc thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục ở hai phương diện: tăng cường sự tiếp cận của người học và nâng cao chất lượng đào tạo nhờ khai thác sức mạnh công nghệ. Bài viết cũng chia sẻ định hướng và một số kinh nghiệm bước đầu về chuyển đổi số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục của Việt Nam.

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 9 2   Download

 • Bài viết "Hoạt động ngoại khóa và vấn đề đánh giá đạo đức của học sinh" tập trung vào khía cạnh vai trò của hoạt động ngoại khóa đối với việc giáo dục đạo đức, trong đó, nhận thức và sự tham gia hoạt động phong trào là biểu hiện của tinh thần tập thể, tính kỷ luật và tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 05-05-2022 2 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa lý luận làm sáng tỏ cơ sở khoa học của vấn đề Xã hội hóa hoạt động giáo dục (XHHHĐGD), đi sâu tìm hiểu thực trạng XHHHĐGD tại tỉnh Ninh Thuận, qua đó đề ra giải pháp thiết thực để phát huy vai trò của cộng đồng trong việc thực hiện XHHHĐGD nhằm tiếp tục mỡ rộng quy mô phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH tỉnh Ninh Thuận.

  pdf107p bakerboys03 02-05-2022 18 4   Download

 • Bài viết "Triết lý giáo dục nhân văn và vai trò của nó trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay" đề cập đến 3 nội dung: vai trò của triết lý giáo dục đối với nền giáo dục Việt Nam; triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay và sự cần thiết đề cao giáo dục nhân văn; sự thích ứng của nền giáo dục Việt Nam trước yêu cầu của xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 05-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết bàn về nguồn gốc sự phát triển bền vững của đất nước đến từ chính nguồn nhân lực hiện tại và tương lai, nói cách khác là đổi mới chính sách giáo dục thế hệ trẻ hiện nay đóng vai trò quan trọng giúp đất nước phát triển. Đồng thời đề xuất vài gợi ý chính sách về kỹ năng cần đào tạo cho thanh niên Việt Nam trong thời đại kinh tế chuyển đổi số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 05-05-2022 3 1   Download

 • Mục đích của bài viết nhằm phân tích những ảnh hưởng của chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo có thể tạo ra đột phá trong việc thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục ở hai phương diện: tăng cường sự tiếp cận của người học và nâng cao chất lượng đào tạo nhờ khai thác sức mạnh công nghệ. Bài viết cũng chia sẻ định hướng và một số kinh nghiệm bước đầu về chuyển đổi số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục của Việt Nam.

  pdf11p atarumoroboshi 05-05-2022 4 1   Download

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Quá trình hội nhập quốc tế và sự biến đổi của đời sống xã hội đã tạo ra những thay đổi to lớn và môi trường giáo dục, mục tiêu - yêu cầu đào tạo, phương pháp giảng dạy cũng như vai trò của GV nhằm đạt được hiệu quả giáo dục nhất định.

  pdf4p viindranooyi 04-05-2022 15 1   Download

 • Bắt nguồn từ vị trí, vai trò, nhiệm vụ và đặc thù tri thức của các bài đạo đức trong môn Giáo dục Công dân ở trường phổ thông đã đặt ra yêu cầu trong quá trình giảng dạy phải thường xuyên sử dụng bài tập tình huống để hỗ trợ cho quá trình dạy học, các thao tác phân tích, giải thích, chứng minh của người giáo viên cũng như hỗ trợ cho quá trình tổ chức các hoạt động nhận thức của giáo viên cho học sinh.

  pdf8p vistephenhawking 20-04-2022 8 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu từ góc độ Triết học, Tôn giáo học để làm rõ vị trí, nội dung của những tư tưởng đạo đức Tam giáo, hay của từng giáo phân tích vai trò và ảnh hưởng của một số nội dung cơ bản đối với sự hình thành và phát triển tư tưởng đạo đức của Lê Thánh Tông và chỉ ra ý nghĩa của việc tiếp biến những tư tưởng ấy đối với việc xây dựng nền đạo đức xã hội con người Việt nam hiện nay.

  pdf119p badbuddy10 21-04-2022 15 1   Download

 • Bài viết phân tích quá trình thay đổi của thế giới nghề nghiệp và giáo dục nghề nghiệp trong xã hội hiện đại. Phân tích các đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0. Vai trò và sứ mạng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong sự nghiệp đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0.

  pdf10p vithales 20-04-2022 8 0   Download

 • Bài viết nhận dạng và phân tích vai trò và vị trí quan trọng của chính sách quốc gia phát triển giáo dục và đào tạo trong quá trình hình thành và phát triển nền giáo dục của các quốc gia. Phân tích các cơ sở khoa học đánh giá chính sách phát triển giáo dục và đào tạo và các vai trò xã hội của chính sách phát triển giáo dục và đào tạo ở các giai đoạn trong lịch sử phát triển của đất nước.

  pdf8p vithales 20-04-2022 4 0   Download

 • Bài viết dưới đây đưa ra các nhận định, đánh giá chung về chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam qua đào tạo nghề hiện nay và phân tích vai trò của doanh nghiệp trong phát triển GDNN. Bên cạnh đó, từ đánh giá thực trạng gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong GDNN, bài viết đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

  pdf6p vithales 20-04-2022 5 1   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mà trong đó các doanh nghiệp phát triển đòi hỏi phải có sự tham gia xây dựng của các cơ sở đào tạo và sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức chính phủ. Sự gắn kết Cơ sở giáo dục - Doanh nghiệp - Chính phủ đang ngày càng đòi hỏi phải có những mô hình nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển một cách bền vững. Với vai trò là đơn vị thụ hưởng, các doanh nghiệp vừa là khởi nguồn của nhu cầu, vừa là chủ thể thúc đẩy việc giải quyết nhu cầu.

  pdf15p vithales 20-04-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò đạo đức
p_strCode=vaitrodaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2