intTypePromotion=4
ADSENSE

Vai trò hiệu quả sản xuất kinh doanh

Xem 1-20 trên 238 kết quả Vai trò hiệu quả sản xuất kinh doanh
 • Tài liệu Hiệu quả sản xuất kinh doanh sau đây được biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh, bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh, vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp, phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   

  doc6p minhevncm 18-06-2015 106 14   Download

 • Đề án nhằm ổn định tổ chức hoạt động; xây dựng và thực hiện giải pháp quản trị mới; hình thành và vận hành hiệu quả mô hình khoán quản địa bàn và nguyên tắc phối hợp của Nhóm nhân viên VNPT trên địa bàn để từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Viễn thông Thanh Hóa. Phát huy vai trò trong mô hình chuỗi của doanh nghiệp VT-CNTT hiện đại; tạo tiền đề cho việc thay đổi về chất trong các hoạt động quản trị doanh nghiệp. Góp phần xây dựng VNPT trên địa bàn Thanh Hóa trở thành nhà mạng đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng theo định hướng của Tập đoàn.

  doc61p nguyenthang1968 11-05-2019 49 5   Download

 • Đối với Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Yên định,Thanh Hóa nói riêng và các Doanh nghiệp khác nói chung, thì việc đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Giải quyết vấn đề này doanh nghiệp không những chỉ có biện pháp sử dụng nguồn lực bên trong hiệu quả mà còn phải nắm bắt chắc cơ hội và đưa ra những biện pháp đối phó kịp thời, thậm chí có thể lấy đó là cơ hội cho việc sản xuất kinh doanh.

  doc59p lyktnn 09-05-2017 70 10   Download

 • Quá trình chuyển đổi nền kinh tế nước ta, từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp nhà nước luôn được coi là bộ phận trọng yếu của kinh tế nhà nước, là lực lượng vật chất quan trọng để kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. ở nước ta trong 20 năm đổi mới, nhất là từ sau Nghị quyết Trung ương 3 khoá IX, hệ thống doanh nghiệp nhà nước...

  pdf92p dell1122 06-09-2012 58 14   Download

 • Quá trình chuyển đổi nền kinh tế nước ta, từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp nhà nước luôn được coi là bộ phận trọng yếu của kinh tế nhà nước, là lực lượng vật chất quan trọng để kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Ở nước ta trong 20 năm đổi mới, nhất là từ sau Nghị quyết Trung ương 3 khoá IX, hệ thống doanh nghiệp nhà nước...

  pdf105p hotmoingay5 20-01-2013 65 13   Download

 • Bài viết phân tích đánh giá mức đóng góp thực tế của lao động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên qua việc ứng dụng mô hình hồi quy số liệu mảng. Qua đó đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tới.

  pdf4p thanhtrieung 06-09-2018 21 0   Download

 • Tiêu thụ sản phẩm hoàn toàn không phải là vấn đề mới mẻ đối với các doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khi mà cạnh tranh ngày càng quyết liệt, đòi hỏi doanh nghiệp phải có những biện pháp quản trị, tổ chức doanh nghiệp phù hợp. Với vị trí là khâu cuối cùng kết thúc một chu kỳ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm có vai trò hết sức quan trọng, thực hiện thu hồi vốn tiền tệ về doanh nghiệp để chuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất kinh doanh mới. Song...

  doc72p maimam 14-10-2009 284 170   Download

 • Nước ta đang tiến hành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm đảm bảo mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Để biến điều đó thành hiện thực, một trong những nhiệm vụ phải làm là phát triển nền kinh tế đất nước, bằng cách phải có nền công nghiệp hiện đại khoa học kỹ thuật tiên tiến. Các ngành công nghiệp nói chung và ngành sản xuất nói riêng đang đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự mở mang nền kinh...

  pdf32p ngochanh 29-07-2009 357 108   Download

 • Tiêu thụ sản phẩm hoàn toàn không phải là vấn đề mới mẻ đối với các doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khi mà cạnh tranh ngày càng quyết liệt, đũi hỏi doanh nghiệp phải cú những biện phỏp quản trị, tổ chức doanh nghiệp phự hợp. Với vị trớ là khõu cuối cựng kết thỳc một chu kỳ sản xuất, tiờu thụ sản phẩm cú vai trũ hết sức quan trọng, thực hiện thu hồi vốn tiền tệ về doanh nghiệp để chuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất kinh doanh mới. Song thực tế...

  pdf73p haiqtkdtm09 22-06-2011 94 36   Download

 • Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. b) Mục tiêu phản ánh Bảng cân đối kế toán nhằm phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản, nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình...

  pdf77p notonline1122 21-02-2013 112 32   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp: Lập kế hoạch phát triến sản xuất kinh doanh của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Tĩnh Gia đến năm 2015 bao gồm những nội dung về một sô vân đê lý luận cơ bản về kề hoạch phát triển, thực trạng của công tác lập kế hoạch ở đơn vị Khai thác công trình thủy lợi Tĩnh Gia, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch sản xuât kinh doanh của xí nghiệp.

   

  doc62p hadimcodon 17-06-2015 145 34   Download

 • Vai trò chủ đạo thực sự của doanh nghiệp nhà nước có được trong tay khi sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hiệu quả sử dụng vốn ngày càng cao, lợi nhuận tăng vượt trội . Muốn vậy doanh nghiệp phải có những thông tin về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán …. những thông tin này rất cần thiết cho nhà lãnh đạo, nhà đầu tư, các chủ nợ…. để đưa ra cácquyết định đúng đắn trong việc đưa ra các phương hướng hoạt động và đầu tư. Để có được những thông tin trên...

  doc30p le_cuongtv 11-08-2011 505 303   Download

 • Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam đối với khu vực và Thế giới. Trong bối cảnh đó đã đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam không ngừng phấn đấu trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh. Một trong các hoạt động đó là hoạt động tiêu thụ nó có vai trò quyết định đối với sự thành bại của mỗi doanh nghiệp bởi vì tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của quá trình tái sản xuất có vai trò quyết định đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của...

  doc69p dinhthao00 14-06-2011 434 153   Download

 • Qua chương này, người đọc nắm được những nội dung cụ thể sau: - Khái niệm hiệu quả kinh tế trong kinh doanh - Bản chất và vai trò của nâng cao hiệu quả kinh tế - Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế - Phương pháp tính hiệu quả kinh tế. - Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp

  pdf20p womanhood911_07 05-11-2009 1622 458   Download

 • Việt Nam là một nước nông nghiệp nên các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh và trao đổi hàng hoá ngày càng phát triển, …

  pdf94p vovantungqtkd5a 07-01-2013 308 127   Download

 • Vốn là yếu tố đầu vào cơ bản và rất quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào để tiến hành và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với một Ngân hàng thương mại (NHTM) việc kinh doanh dựa trên việc huy động tiền gửi từ khách hàng rồi cho vay và làm các dịch vụ khác thì nguồn vốn càng trở nên quan trọng. Do đó vốn một trong những tiêu chí để đánh giá quy mô hoạt động của ngân hàng. Trong giai đoạn hiện nay, đa số nguồn vốn...

  pdf46p ti_du_hoang 31-08-2012 271 124   Download

 • Vốn là một yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là chìa khoá, là điều kiện tiền đề cho các doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh tế của mình là lợi nhuận, lợi thế và an toàn. Trong nền kinh tế kế hoạch tập trung chúng ta chưa đánh giá hết được vai trò thiết yếu của nó nên dẫn đến hiện tượng sử dụng vốn còn nhiều hạn chế, các doanh nghiệp Nhà Nước hoạt động trong cơ chế này được bao tiêu cung ứng, chính vì thế...

  pdf78p kungfu_gautruc 21-07-2010 204 120   Download

 • Lao động là một trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và có ý nghĩa quyết định trong mọi hoạt động của doanh nghiệp với việc sáng tạo và sử dụng các yếu tố khác của quá trình sản xuất. Lao động có vai trò quyết định đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh và thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. Sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động, khai thác tối đa tiềm năng lao động của mỗi người là một yêu cầu...

  doc87p nhaquantritaiba 15-06-2011 256 105   Download

 • Với xu thế mở rộng và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế như hiện nay thì công tác Kiểm tra, Thanh tra đã là một trong những hoạt động hết sức quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong nền sản xuất hàng hóa, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của CHDCND Lào. Trong đó công tác thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những hoạt động mang tính chất đặc thù....

  pdf113p bidao13 19-07-2012 264 82   Download

 • Trong những năm gần đây, nền kinh tế của chúng ta đang trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, trong đó giao thông vận tải đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là cầu nối thƣơng mại giữa các quốc gia. Cùng với các ngành khác, ngành vận tải nói chung và vận tải nội địa nói riêng đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp tăng trƣởng kinh tế và công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nƣớc. ...

  pdf75p sang_som 25-04-2013 124 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò hiệu quả sản xuất kinh doanh
p_strCode=vaitrohieuquasanxuatkinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2