intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn bản pháp lý

Xem 1-20 trên 35197 kết quả Văn bản pháp lý
 • Giáo trình "Quản lý và quy hoạch đất đai" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học; tổng quan về đất đai trong nền kinh tế; lý luận chung quản lý nhà nước về đất đai; quản lý nhà nước về đất đai ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf168p khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Quản lý và quy hoạch đất đai" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Nội dung quản lý nhà nước về đất đai; lý luận chung về quy hoạch đất đai; nội dung của quy hoạch sử dụng đất; hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf273p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Quản lý dự án" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học; tổng quan về quản lý dự án; lập kế hoạch dự án; quản lý thời gian và tiến độ dự án; dự toán dự án và quản lý chi phí dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf230p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Ứng dụng kế toán xanh trong các doanh nghiệp ở Việt Nam" đề cập một số vấn đề liên quan kế toán xanh, thuận lợi và khó khăn khi áp dụng kế toán xanh và đề xuất các giải pháp để khuyến khích thúc đẩy việc áp dụng kế toán xanh trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Phát triển kế toán xanh trong các doanh nghiệp Việt Nam" phần nào làm rõ khái niệm kế toán xanh, lợi ích của kế toán xanh cũng như những khó khăn đối với các doanh nghiệp khi vận dụng kế toán xanh, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm phát triển kế toán xanh tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Các tranh luận về kế toán giá trị hợp lý" cung cấp lịch sử định giá các thành phần báo cáo tài chính và xác định các vấn đề liên quan. Hơn nữa, tác giả xem xét những chỉ trích đối với các hành động đƣợc thực hiện bởi các cơ quan quản lý trong nỗ lực chuẩn hóa và nâng cao các thông lệ kế toán. Đặc biệt, tác giả tập trung vào sự phát triển của các phép đo giá trị hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý thống kê (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các vấn đề cơ bản của lý thuyết thống kê; trình tự nghiên cứu thống kê, các phương pháp tính sử dụng trong thống kê học; cách sắp xếp số liệu thống kê, các loại dữ liệu và phương pháp nghiên cứu thống kê;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p gaupanda035 03-06-2024 2 0   Download

 • Giáo trình "Luật kinh tế (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Những vấn đề lý luận chung về Luật kinh tế; Chế định pháp lý của các loại hình doanh nghiệp; Chế định pháp lý về hợp đồng kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Thực trạng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch hiện nay và những thành tựu trong quản lý hướng dẫn viên du lịch" phân tích thực trạng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch và những thành tựu trong công tác quản lý lực lượng lao động này, có thể thấy nhiều mặt tích cực đã được ghi nhận. Trong quá trình liên tục phát triển và giải quyết những vấn đề tồn tại, đề nghị cần triển khai một số giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch hiện nay.

  pdf13p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Sự sẵn sàng chuyển đổi số, bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư trong du lịch thông minh" trình bày về: thứ nhất, sự chuẩn bị và sẵn sàng của các bên liên quan trong việc tiếp nhận và làm chủ công nghệ số là không đồng đều. Thứ hai, vấn đề an ninh và quyền riêng tư luôn là mối quan tâm lớn trong bối cảnh dữ liệu số và công nghệ phát triển vượt bậc. Mặc dù vậy, với sự chuẩn bị sẵn sàng về số hóa, cùng những giải pháp về bảo mật và pháp lý, công nghệ điểm đến thông minh sẽ tiếp tục là động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch.

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Nhận thức và sự sẵn lòng chi trả cho thuế du lịch của thế hệ Z tại thành phố Hồ Chí Minh" sử dụng phương pháp thống kê để phân tích dữ liệu khảo sát về mức độ hiểu biết và sự sẵn lòng chi trả thuế du lịch. Đối tượng được khảo sát là những người trẻ thuộc thế hệ Z đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Họ là những khách hàng tiềm năng của thị trường du lịch, cũng là những người được xem có nhận thức tốt về các vấn đề môi trường, xã hội.

  pdf13p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Phát triển bền vững du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh" nghiên cứu vấn đề phát triển bền vững du lịch đường sông Thành phố Hồ Chí Minh, với mục đích tìm ra những vấn đề ảnh hưởng, sự gắn kết giữa hoạt động du lịch với việc phát triển bền vững du lịch đường sông. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu điều tra bảng hỏi và xử lý kết quả bằng phần mềm SPSS nhằm tìm hiểu các mối quan hệ của du lịch đường sông.

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Vườn quốc gia Điếu La Sơn - Trung Quốc: Bài học vận dụng cho các vườn quốc gia tại Việt Nam" không đi sâu vào việc thảo luận khái niệm hoặc các nội dung liên quan đến lý luận về sự phát triển du lịch sinh thái bền vững mà tập trung nghiên cứu kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái thành công tại một điểm cụ thể trên thế giới, từ đó giới thiệu và đề xuất các giải pháp cho các trường hợp có các điều kiện và hoàn cảnh tương đồng tại Việt Nam.

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà tại Thái Nguyên" chỉ ra tiềm năng và thực trạng phát triển loại hình du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thực tế cho thấy, mặc dù là tỉnh nổi tiếng với văn hóa trà và đã có những chính sách triển khai hợp lý, nhưng việc khai thác giá trị của nó để phục vụ phát triển du lịch cộng đồng chưa đạt được hiệu quả cao nhất.

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Cảnh quan văn hóa trong phát triển du lịch bền vững một số vấn đề lý luận và thực tiễn tại Việt Nam" dựa trên việc phân tích các chính sách, chiến lược phát triển du lịch vĩ mô kết hợp với đánh giá tình hình hiện trạng một số địa phương điển hình để làm rõ những điểm mạnh, hạn chế cùng với thời cơ và thách thức mà một số điểm đến danh thắng tại Việt Nam đang gặp phải. Qua đó, tác giả cũng thảo luận một số ý kiến đề xuất mô hình giải pháp và gợi mở các vấn đề cần quan tâm mở rộng nghiên cứu.

  pdf13p tonhiemm 07-06-2024 2 1   Download

 • Bài viết "Quản lý phát triển bền vững trong cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam - Tiếp cận từ góc độ chính sách của chính phủ" tập trung phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý nhà nước đối với cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam thời gian qua ở khía cạnh phát triển bền vững, từ đó đưa ra các gợi ý về mặt chính sách của chính phủ nhằm tăng cường công tác quản lý đối với nội dung này.

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Phát triển du lịch cộng đồng của người dân tộc Dao tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang" nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn; nhận thấy tiềm năng phát triển cũng như những hạn chế còn tồn tại, tác giả đã đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm góp phần phát triển du lịch cộng đồng của người Dao trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Xu hướng nghiên cứu bảo tồn, quản lý di sản kiến trúc đô thị trong phát triển du lịch" nhằm mục đích hệ thống hóa và phân tích nội dung các bài báo bằng tiếng Anh là các nghiên cứu di sản kiến trúc đô thị đã được công bố trên các tạp chí uy tín, từ đó hệ thống hóa các phương pháp tiếp cận bảo tồn di sản kiến trúc đô thị một cách bền vững và cũng cố nền tảng lý thuyết của vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Nội dung Giáo trình “Phân tích kỹ thuật” được biên soạn đảm bảo tính hợp lý và khoa học của toàn bộ học phần, bao gồm các chương: Những vấn đề cơ bản về phân tích kỹ thuật; Các lý thuyết chủ yếu trong phân tích kỹ thuật; Các biểu đồ và chỉ báo chủ yếu trong phân tích kỹ thuật; Các mẫu hình trong phân tích kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf122p khanhchi2590 10-06-2024 4 2   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý kế toán" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về kế toán; các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính; các phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf143p khanhchi2590 10-06-2024 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2