intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn bản quản lí tài chính

Xem 1-20 trên 194 kết quả Văn bản quản lí tài chính
 • Tài liệu "Lí luận chung về bảo hiểm xã hội và quản lí tài chính bảo hiểm xã hội" này trình bày các nội dung sau: những vấn đề cơ bản về bảo hiểm xã hội, quản lí tài chính bảo hiểm xã hội, kinh nghiệm của một số nước về quản lí tài chính bảo hiểm xã hội.

  pdf22p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 126 26   Download

 • Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; - Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; - Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; -...

  pdf6p conchokon 14-09-2012 64 2   Download

 • Nội dung chính của luận văn gồm ba chương được trình bày như sau: Cơ sở lí luận của hệ thống văn bản quản lí nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên trong học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng; Thực trạng hệ thống văn bản quản lí nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên tại Học viện Hậu cần và Trường Sĩ quan Lục quân 1; Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quản lí nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên trong học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 17 0   Download

 • Sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc rất nhiều vào nhân tố như môi trường kinh doanh, trình độ quản lý của các nhà doanh nghiệp đặc biệt là trình độ quản lý tài chính . Để có những hiểu biết về các vấn đề trên đòi hỏi sự học tập không ngừng của những sinh viên ngành kinh tế –những nhà quản trị tương lai – chúng em hiện nay .

  doc71p elirabetter 30-09-2009 624 290   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dự án đầu tư tại ban quản lí dự án các công trình điện miền bắc', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p hotmoingay6 21-01-2013 145 41   Download

 • Chương 2 Quản lí hành chính công về kinh tế thuộc bài giảng Quản lý hành chính công, trong chương này người học sẽ được tìm hiểu về các nội dung sau: Những vấn đề cơ bản quản lí hành chính công về kinh tế, quản lí hành chính công đối với doanh nghiệp, quản lí hành chính công đối với kinh tế đối ngoại, quản lí hành chính công đối với đầu tư.

  pdf50p canhdangxuan 02-04-2014 154 42   Download

 • Mời các bạn tham khảo Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 2) sau đây để nắm bắt được những kiến thức về quản lí tài sản; bảo trì, bảo hành tài sản thiết bị; quản lí việc sử dụng văn phòng phẩm và một số nội dung khác.

  pdf77p maiyeumaiyeu22 28-11-2016 116 30   Download

 • CHƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ CHƠ LUẬ QUẢN LÍ TÀI CHÍNH BHXH QUẢ CHÍ I. Những vấn đề cơ bản về BHXH. Nhữ 1. Tính tất yếu khách quan của BHXH. khá Sự ra đời của BHXH cũng giống nh các chính sách xã hội khác luôn bắt nguồn từ yêu cầu thực tiễn của cuộc sống đặt ra.

  pdf47p kimku10 08-09-2011 70 15   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 9 trình bày về quản lí vốn kinh doanh. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu hai hình thức quản lý vốn trong kinh doanh, đó là quản lí vốn cố định và quản lí vốn lưu động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p youcanletgo_03 10-01-2016 65 13   Download

 • Quản lí tài chính đối với bất kì doanh nghiệp nào cũng rất quan trọng. Nó là một trong các chức năng quản lý cơ bản, giữ vị trí quan trọng trong quan trị doanh nghiệp. Hầu hết các quyết định đưa ra đều dựa trên những kết luận rút ra từ đánh giá về mặt tài chính. Để có được những thông tin cần thiết này thì phải tiến hành phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.

  doc17p nhaquantritaiba 14-06-2011 347 181   Download

 • Giải pháp quản lí công văn và điều hành tác nghiệp là một giải pháp hoàn chỉnh trong việc tin học hóa công việc chính. Giải pháp tập trung vào hai nhiệm vụ chính: Một là giúp cho việc quản lí công văn cũng như các loại văn bản giấy tờ tại cơ quan một cách dễ dàng và hợp lí, hai là giúp cho người chỉ huy, người đứng đầu đơn vị ra các chỉ thị, các quyết sách điều hành một cách nhanh chóng chuyển đến...

  pdf2p thuyha 24-06-2009 326 105   Download

 • Sự cần thiết của đề tài: Quản lí tài chính đối với bất kì doanh nghiệp nào cũng rất quan trọng. Nó là một trong các chức năng quản lý cơ bản, giữ vị trí quan trọng trong quan trị doanh nghiệp. Hầu hết các quyết định đưa ra đều dựa trên những kết luận rút ra từ đánh giá về mặt tài chính. Để có được những thông tin cần thiết này thì phải tiến hành phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Chính vì vậy mà việc tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh...

  pdf18p songngu1311 03-12-2012 204 102   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Nam Việt nhằm mục tiêu nghiên cứu những lí luận cơ bản về NHTM và các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng.

  pdf94p lanlan38 03-04-2013 238 88   Download

 • Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic Vật lí Quốc tế tại Việt Nam năm 2008

  doc8p quangdnt 13-08-2009 108 7   Download

 • Việc cung cấp tất cả các thông tin quản lí một dự án có thể dày bằng cả một cuốn sách. Bạn có thể cân nhắc sử dụng Microsoft Project, Primavera P3 hay một vài chương trình phần mềm quản lý dự án khác mà bạn vẫn thường xuyên sử dụng và soạn ra tất cả các dữ liệu được yêu cầu. Nhưng vấn đề ở đây là thời gian hoàn thành một báo cáo như vậy.

  pdf4p hongnhung_1 08-12-2010 354 125   Download

 • Ngày 16/12/2002 Chính phủ ban hành Nghị định số 100/CP quy định chức năng, nhiệm cụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. Trong đó khẳng định BHXH Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, có chức năng thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT (gọi chung là BHXH) và quản lí Quỹ BHXH theo quy định của pháp luật. Đến tháng 1/2003 Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ra Quyết định số 02/2003/QĐ- TTg ban hành về quy chế quản lí tài chính đối với BHXH Việt Nam. Kèm theo đó...

  pdf10p ttcao1 01-08-2011 47 10   Download

 • * Môi trường pháp lí Những khiếm khuyết trong tính hợp lí đồng bộ và hiệu lực của các văn bản pháp lí của Nhà nước đều tác động xấu đến chất lượng thẩm định (cũng như kết quả hoạt động của dự án). Ví dụ sự mâu thuẫn chồng chéo của các văn bản, dưới luật về các lĩnh vực, sự thay đỏi liên tục những văn bản về quy chế quản lí tài chính, tính không hiệu lực của pháp lệnh kế toán thống kê…...

  pdf31p ttcao8 29-08-2011 48 9   Download

 • Quyết định số 59/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 3 năm 2005 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trọ phát triển.

  doc8p nguyenhaohung1988 30-09-2009 116 7   Download

 • Hiện tượng tâm lí khủng hoảng tuổi về hưu (KHVH) đã được mô tả khá toàn diện trong rất nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các nghiên cứu vẫn chưa nhấn mạnh vào khía cạnh biểu hiện tâm lí tạo nên sự khủng hoảng ở người cao tuổi (NCT). Bài viết phân tích biểu hiện KHVH ở NCT tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) dựa trên kết quả khảo sát ở các mặt biểu hiện: mặt bản ngã, mặt tài chính, mặt cuộc sống hôn nhân, mặt mối quan hệ với con cháu, mặt thú vui/sở thích các mối quan hệ sơ giao, và mặt sức khỏe.

  pdf10p nhanmotchut_2 04-10-2016 61 4   Download

 • Đề cương môn học Lý thuyết tài chính của GV. Nguyễn Phương Thúy gồm 3 chương. Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản về tài chính như tiền đề ra đời, tồn tại và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính Việt Nam. Chương 2 trình bày về ngân sách nhà nước bao gồm các vấn đề như những vấn đề chung về ngân sách nhà nước, nội dung hoạt động chủ yếu của ngân sách nhà nước, hệ thống ngân sách nhà nước và quản lí ngân sách nhà nước ở Việt Nam, chu trình quản lí ngân sách nhà nước. Chương 3 trình bày những vấn đề cơ bản của Tài chính doanh nghiệp.

  pdf60p hoa_hong91 20-05-2014 80 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn bản quản lí tài chính
p_strCode=vanbanquanlitaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2