intTypePromotion=1
ADSENSE

Vấn đề cơ bản về lợi nhuận doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 91 kết quả Vấn đề cơ bản về lợi nhuận doanh nghiệp
 • Đề tài: “Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18” Việc chuyển mình từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước là một tất yếu khách quan. Nền kinh tế này buộc các doanh nghiệp phải tự lo liệu các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình từ việc đầu tư vốn, tổ chức kinh doanh đến tiêu thụ sản phẩm. Do đó, cạnh tranh để tồn...

  pdf81p tieungot 21-01-2013 495 197   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp được viết nhằm 3 mục đích: Trình bày được các vấn đề lý thuyết cơ bản về lợi nhuận doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ngày nay, phân tích và đánh giá tình hình lợi nhuận của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng đô thị Việt Nam, đưa ra được một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng đô thị Việt Nam.

  pdf80p nomoney4 01-03-2017 90 20   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 gồm nội dung 9 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ, kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương và một số nội dung khác.

  pdf272p hoa_khoai91 05-06-2014 565 245   Download

 • Phần 1 Tài liệu Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp trình bày các nội dung: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp; kế toán vốn bằng tiền; kế toán tài sản cố định; kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá; kế toán các khoản đầu tư tài chính; kế toán bất động sản đầu tư; kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận; kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng.

  pdf346p lalala01 02-11-2015 190 75   Download

 • Luận văn gồm có những nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về lợi nhuận của doanh nghiệp, thực trạng tình hình lợi nhuận tại Công ty TNHH TOYOTA Long Biên, một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH TOYOTA Long Biên.

  pdf76p luimotbuoc_3 03-11-2016 140 51   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp bao gồm ba chương: Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về lợi nhuận của doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng lợi nhuận của Công ty Cổ phần Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thái Nguyên, chương 3 - Giải pháp tăng lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thái Nguyên.

  pdf82p hihihaha9 06-02-2017 96 28   Download

 • Kết cấu nội dung của bài khóa luận bao gồm: Chương 1, những vấn đề lý luận cơ bản về lợi nhuận của doanh nghiệp; chương 2, thực trạng lợi nhuận của công ty Cổ phần VinaFacade; chương 3, giải pháp tăng lợi nhuận của công ty Cổ phần VinaFacade.

  pdf79p hihihaha9 06-02-2017 70 22   Download

 • Bài viết đi sâu làm rõ những vấn đề cơ bản về chi phí chất lượng, bao gồm: Khái niệm, nội dung, lợi ích và chiến lược giảm chi phí chất lượng, cũng như các tiêu chí đánh giá chi phí chất lượng, qua đó, giúp doanh nghiệp Việt Nam nhận diện rõ những lợi ích mà công cụ chi phí chất lượng đem lại cũng như sử dụng hiệu quả công cụ này trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  pdf4p bautroibinhyen15 09-02-2017 125 9   Download

 • Đề tài "Giải pháp tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH XD Hải Âu" trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về lợi nhuận của doanh nghiệp, phân tích và đánh giá thực trạng lợi nhuận tại Công ty, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng lợi nhuận của Công ty.

  pdf75p luimotbuoc_3 03-11-2016 60 16   Download

 • Hiệu quả là vấn đề cơ bản sản xuất kinh doanh của một hình thái kinh tế xã hội. Các chủ thể tham gia vào nền kinh tế tiến hành sản xuất kinh doanh phải đặc mục tiêu hiệu quả lên hàng đầu cùng với nâng cao năng suất và chất lượng. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả là doanh nghiệp thoả mãn tối đa nhu cầu về hàng hoá - dịch vụ của xã hội trong giới hạn cho phép của nguồn lực hiện có và thu được nhiều lợi nhuận nhất, đem lại hiệu...

  pdf55p dell1122 04-09-2012 89 32   Download

 • Bài giảng Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu: Tính toán từ báo cáo tài chính - Nguyễn Xuân Thành tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về cơ cấu và chi phí vốn; lợi nhuận; đầu tư; tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và ngân lưu tự do doanh nghiệp;...

  pdf10p hera_01 06-04-2016 251 32   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về lợi nhuận của doanh nghiệp; phân tích đánh giá thực trạng về lợi nhuận của doanh nghiệp; đề xuất giải pháp tăng lợi nhuận của Công ty Cổ phần May xuất khẩu Sông Đà.

  pdf71p luimotbuoc_2 02-11-2016 86 22   Download

 • Bài 2 Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, bài học này nhằm mục tiêu cung cấp những kiến thức cơ bản về nội dung chi phí, doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp, nhận thức rõ mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận, từ đó rút ra vấn đề về đầu tư và phương pháp quản lý chi phí.

  pdf28p canhdangxuan 03-04-2014 91 16   Download

 • Bài giảng 14: Tối đa hóa lợi nhuận và cung cạnh tranh - Đặng Văn Thanh hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo; đường cầu, tổng doanh thu và doanh thu biên; tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa lỗ; đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp;...

  pdf27p codon_10 05-04-2016 77 6   Download

 • Chuyên đề này đề cập những vấn đề cơ bản về: Những vấn đề kế toán cơ bản trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá và thanh toán với người mua; kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ và thanh toán với người bán; kế toán tài sản cố định; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận và quyết định phương án kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf112p koxih_kothogmih9 15-10-2020 11 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về lợi nhuận của doanh nghiệp; các đề xuất các giải pháp nhằm tăng lợi nhuận của Công ty TNHH xây dựng Kim Tiến.

  pdf22p banhbeobeobeobanh 27-04-2021 5 0   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 2 có kết cấu nội dung gồm 8 chương, và sau đây là phần 1 của giáo trình sẽ trình bày nội dung của 4 chương đầu: chương 1 tổng quan về tài chính doanh nghiệp, chương 2 chi phí, doanh thu và lợi nhuận doanh nghiệp, chương 3 vốn kinh doanh của doanh nghiệp, chương 4 giá trị theo thời gian của tiền tỷ suất sinh lời và rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể và vận dụng học tốt môn tài chính doanh nghiệp nhé.

  pdf72p khongxinhkhngodep 01-07-2014 412 149   Download

 • CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MARKETING 1.1 Sự ra đời và phát triển của Marketing 1.1.1 Sự ra đời của Marketing Khi sản xuất hàng hóa ra đời và phát triển, sự trao đổi cũng ra đời và phát triển theo. Mục đích của sản xuất hàng hóa là lợi nhuận nên việc tiêu thụ hết sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Trong quá trình trao đổi, có nhiều mối quan hệ mâu thuẫn, trong đó có hai mâu thuẫn chính yếu: - Mâu thuẫn giữa người bán và người mua: người bán luôn muốn...

  doc127p phamqtuan 25-03-2013 150 29   Download

 • Hiệu quả là vấn đề cơ bản sản xuất kinh doanh của một hình thái kinh tế xã hội. Các chủ thể tham gia vào nền kinh tế tiến hành sản xuất kinh doanh phải đặt mục tiêu hiệu quả lên hàng đầu cùng với nâng cao năng suất và chất lượng. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả là doanh nghiệp thỏa mãn tối đa nhu cầu về hàng hóa – dịch vụ của xã hội trong giới hạn cho phép của các nguồn lực hiện có và thu được nhiều lợi nhuận nhất, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội...

  pdf86p matbuon_266 17-07-2012 111 25   Download

 • Khi bạn cân nhắc xem nên khởi sự một doanh nghiệp của riêng mình, bạn có thể lựa chọn giữa việc bắt đầu khởi nghiệp từ con số không, mua một doanh nghiệp đã có sẵn, hay tìm kiếm một cơ hội kinh doanh với đặc quyền kinh tiêu. Sở hữu và vận hành một đặc quyền kinh tiêu có thể cũng mất nhiều công sức như những lựa chọn khác, song nó cũng có thể đem lại lợi nhuận không kém. Hiện có rất nhiều công ty đang hoạt động theo đặc quyền kinh tiêu, bao gồm hầu như...

  pdf6p vuilacongaiha 07-07-2010 94 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vấn đề cơ bản về lợi nhuận doanh nghiệp
p_strCode=vandecobanveloinhuandoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2