intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn hóa đạo đức

Xem 1-20 trên 3092 kết quả Văn hóa đạo đức
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Văn hóa trong sự nghiệp hiện đại hóa nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long" gồm có những nội dung: Chương 5 – Phát huy vai trò của văn hóa thông qua việc đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào nông thôn đồng bằng sông Hồng; Chương 6 – Phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng; Chương 7 – Các phương tiện thông tin đại chúng với việc phát huy vai trò của văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồ...

  pdf79p runordie8 05-09-2022 11 1   Download

 • Cuốn sách "Văn hóa dòng tộc dòng họ ở Việt Nam" giới thiệu các vấn đề cơ bản về văn hóa dòng họ như: Vai trò của văn hóa dòng họ, các phong tục trong dòng họ, công tác chăm lo việc họ,... Đồng thời, qua đó đề cao đạo đức nhân cách, tình cảm yêu quê hương làng, xóm. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 giới thiệu về những nét đẹp trong văn hóa làng ở Việt Nam; những bước phát triển, biến đổi của các họ ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf67p runordie8 05-09-2022 3 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý công tác phối hợp các lực lượng trong giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THCS, Luận văn "Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở huyện Vapi, tỉnh Salavăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào" nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công tác phố hợp các lực lượng trong giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THCS huyện Vapi, tỉnh Salavăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

  pdf125p bakerboys10 07-09-2022 3 2   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận , khảo sát và phân tích thực trạng về công tác quản lý hoạt động RLKNSP cho sinh viên ngành Tiếng Anh hệ đại học tại trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet, luận văn "Biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện kỹ năng sư phạm cho sinh viên ngành tiếng Anh, trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào" đề xuất biện pháp quản lý hoạt động RLKNSP nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên.

  pdf108p bakerboys10 07-09-2022 5 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng, xác lập các quản lý hoạt động dạy và học môn Tiếng Việt, luận văn "Quản lý hoạt động dạy học tiếng Việt cho sinh viên trường Đại học Savannaket, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào" góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Savanakhet, nước CHDCND Lào.

  pdf112p bakerboys10 07-09-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tổng quan về văn hóa doanh nghiệp; Các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp; Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp; Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf148p dongcoxanh10 06-09-2022 17 3   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 11 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết được những vấn đề nảy sinh về đạo đức, pháp luật và văn hóa khi giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến; biết được một số nội dung pháp lí liên quan tới việc đưa tin lên mạng và tôn trọng bản quyền thông tin, sản phẩm số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p manhitieulinh 29-08-2022 2 1   Download

 • Đề tài luận văn "Định hướng giá trị văn hóa truyền thống cho thanh niên quận Ba Đình, thành phố Hà Nội" xác định nhân tố ảnh hưởng và những vấn đề đặt ra trong định hướng giá trị văn hóa truyền thống cho thanh niên hiện nay nhằm xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống,.... góp phần vào việc thực hiện chiến lược con người, phát triển giáo dục - đào tạo, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

  pdf100p unforgottennight02 20-08-2022 15 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Cánh diều: Tuần 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh thực hiện được hành vi, việc làm thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam, nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca; yêu quý, bảo vệ thiên nhiên; trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước; có cảm xúc tự hào khi nghe bài hát Quốc ca;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p gianghavan18 18-08-2022 7 0   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Cánh diều: Tuần 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh lựa chọn và xác định được hành vi đúng thể hiện tình yêu thiên nhiên, đất nước; biết cách thực hiện những việc làm cụ thể thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam; tự hào được là người Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p gianghavan18 18-08-2022 3 0   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị gồm 5 bài: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người Việt Nam; Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p viastonmartin 15-08-2022 13 0   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 33 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được Quốc hiệu, Quốc kì, Quốc ca Việt Nam; nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca; thực hiện được hành vi, việc làm thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam; trân trọng và tự hào hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc11p gianghavan18 18-08-2022 6 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 34 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh thực hiện được công việc của bản thân trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống thống lịch sử, văn hóa của đất nước; bước đầu biết quan sát, tìm hiểu về quê hương, đất nước, biết hành vi ứng xử trong đời sống hằng ngày; Tham gia các hoạt động phù hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p gianghavan18 18-08-2022 2 1   Download

 • Tài liệu "Lịch sử Triết học Ấn Độ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Triết học Ấn Độ trong thời kỳ anh hùng ca; Bhagavad - Gita; Luật Manu; Artha - Sastra của Kautilya;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf225p vimaryamnawaz 04-08-2022 6 1   Download

 • Giáo trình dạy học môn Chính trị (Trình độ: Trung cấp): Phần 2 - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf48p vimaryamnawaz 04-08-2022 9 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được một số nét cơ bản về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam; nhận ra Tổ quốc Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ; thực hiện được hành vi, việc làm để thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam; yêu quý, bảo vệ thiên nhiên; trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc6p gianghavan18 18-08-2022 15 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh thực hiện được hành vi, việc làm để thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam; yêu quý, bảo vệ thiên nhiên; trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước; rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân; hình thành và phát triển lòng yêu nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p gianghavan18 18-08-2022 6 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh thực hiện được hành vi, việc làm để thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam; yêu quý, bảo vệ thiên nhiên; trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p gianghavan18 18-08-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Cái chết trong quan niệm một số tín ngưỡng, tôn giáo người Việt" đã trình bày quan niệm về cái chết trong cuộc sống và trong một số tín ngưỡng, tôn giáo người Việt, đồng thời phân tích những ý nghĩa văn hóa, đạo đức qua nghiên cứu quan niệm về cái chết.

  pdf102p unforgottennight01 11-08-2022 2 1   Download

 • Luận văn "Văn hóa mưu sinh của người Dao Quần Trắng (nghiên cứu trường hợp người Dao Quần Trắng ở xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang)" giới thiệu cơ sở lý luận về văn hóa mưu sinh và khái quát về người dân tộc Dao Quần Trắng ở xã Hùng Đức; trình bày văn hóa mưu sinh của người Dao Quần Trắng ở đây, phân tích biến đổi văn hóa mưu sinh và một số đề xuất bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa mưu sinh của người Dao Quần Trắng ở xã Hùng Đức.

  pdf102p unforgottennight01 11-08-2022 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn hóa đạo đức
p_strCode=vanhoadaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2