intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn hóa đứng đầu

Xem 1-0 trên 0 kết quả Văn hóa đứng đầu
 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 7 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, khổ thơ và toàn bộ bài thơ “Bàn tay cô giáo”; biết cách ngắt nhịp trong mỗi câu thơ, biết cách ngắt nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ; bước đầu biết đọc diễn cảm; viết đúng chính tả bài thơ “Nghe thầy đọc thơ” trong khoảng 15 phút; viết đúng từ ngữ chứa l/n, vần ăn/ăng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc26p gianghavan18 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình "Phay đa giác, then hoa, ly hợp vấu" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày được công dụng, cấu tạo của đầu phân độ vạn năng; vẽ được sơ đồ động của đầu phân độ vạn năng; tính được bộ bánh răng thay thế khi phân độ vi sai; trình bày được yêu cầu kỹ thuật, phương pháp phay chi tiết đa giác, then hoa, ly hợp vấu; giải thích được các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách đề phòng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p hayatogokudera 18-07-2022 0 0   Download

 • Cuốn sách Cội nguồn sức mạnh tinh thần của Quân đội Nhân dân Việt Nam được biên soạn tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản từ cội nguồn sức mạnh tinh thần đến những biểu hiện sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử, đặc biệt làm rõ những vấn đề mới về xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội ta trong tình hình mới. Cuốn sách gồm có 3 nội dung lớn và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày về quân đội nhân dân Việt Nam và cội nguồn sức mạnh tinh thần; sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam - bảy thập kỷ phát triển và thăng hoa rực rỡ.

  pdf135p runordie4 05-07-2022 0 0   Download

 • Cuốn "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 3)" gồm 10 chương, trình bày một cách bao quát toàn bộ quá trình diễn biến của lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XVI với những sự kiện trọng yếu về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa của các Triều Hồ (1400 – 1407), Triều Lê (1428 – 1527), Triều Mạc (1527 – 1593) và Triều Lê sau khi thu phục kinh đô Thăng Long, tái thiết Vương Triều Lê, hoàn thành công cuộc trung hương đất nước. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf324p bakerboys08 15-07-2022 12 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 3)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự phát triển văn hóa triều Lê thế kỷ XV, sự khủng hoảng suy vong của vương triều Lê và sự thay thế của triều Mạc, tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa thế kỷ XVI,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf354p bakerboys08 15-07-2022 9 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 4" bắt đầu từ sau sự kiện triều Mạc bị lật đổ (1529) đến hết triều Tây Sơn, phản ánh diễn biến lịch sử của đất nước trên các mặt chính trị - xã hội, kinh tế và văn hóa trong hai thế kỷ XVII và XVIII. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf294p bakerboys08 15-07-2022 10 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 5" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thương nghiệp; quan hệ đối ngoại; phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân; văn hóa; âm mưu xâm lược của thực dân Pháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf339p bakerboys08 15-07-2022 10 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 7)" trình bày các nội dung: Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy chính quyền ở Việt Nam của thực dân Pháp trong những năm đầu thế kỷ XX, nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp (1897-1914), tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf383p bakerboys08 15-07-2022 5 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 12" trình bày các nội dung: Miền Bắc trong thời kỳ khôi phục, cải tạo và bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa (1954 - 1960); miền Nam dưới sự thống trị của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, nhân dân miền Nam đấu tranh chính trị, giữ gìn và phát triển lực lượng, tiến lên tổng khởi nghĩa (1954-1960). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf264p bakerboys08 15-07-2022 5 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 13)" trình bày các nội dung: Miền Bắc vừa xây dựng vừa chiến đấu, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ (1965 -1968); đánh thắng chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ ở miền Nam (1965 - 1968); khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở miền Bắc, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ (1969 - 1973). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf273p bakerboys08 15-07-2022 2 2   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu phương pháp biến điệu vector không gian cho bộ biến tần ba pha bốn dây" đã đưa ra cấu trúc mạch lực mới, xây dựng phương pháp biến điệu vector không gian SVM-3D và cấu trúc điều khiển bảo đảm chất lượng điện áp, dòng điện đầu ra bộ biến đổi trong yêu cầu giải quyết các vấn đề bài toán tải phi tuyến và không cân bằng.

  pdf108p bakerboys08 15-07-2022 12 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam" là hệ thống hóa các vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng; phân tích, đánh giá, nhân xét thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế ấy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf117p bakerboys08 15-07-2022 8 3   Download

 • Luận văn "Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia" tổng hợp và hệ thống hoá những lý luận cơ bản về công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng; nghiên cứu phân tích, đánh giá hiện trạng công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc trong giai đoạn hiện nay.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf146p bakerboys08 15-07-2022 5 2   Download

 • Bài viết Kết nối du lịch vùng miền bền vững: Trường hợp du lịch Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhấn mạnh sự liên kết du lịch để phát huy giá trị hệ thống di sản, di tích, tiềm năng du lịch và trao đổi định hướng xây dựng, kết nối và phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trên cơ sở đó tạo sự chú ý từ các nhà đầu tư, niềm tin từ khách du lịch, phát huy mọi nguồn lực để góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của vùng miền và cả nước trước bối cảnh hội nhập.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 8 2   Download

 • Theo chân ông cha ta từ thời mở cõi về phía Nam. Quá trình Nam tiến từ thời các chúa Nguyễn đã bắt đầu một công cuộc mở mang bờ cõi nước Việt về phía nam chưa từng thấy trong lịch sử. Trong quá trình mở mang bờ cõi xây dựng xóm, làng để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt đời sống hàng ngày thì những làng nghề mới được hình thành. Bên cạnh đó trong quá trình Nam tiến thì dòng người từ Bắc vào Nam mang theo nền văn hóa, phong tục tập quán và những nghề truyền thống của họ.

  pdf53p vigeneralmotors 11-07-2022 5 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu địa chí tỉnh Sông Bé" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Truyền thống văn hóa tỉnh Sông Bé; Vườn Lái Thiêu, ngành mộc, sơn mài; Lịch sử đấu tranh cách mạng Sông Bé 1920-1945; Sông Bé 30 năm chiến tranh giải phóng - chín năm kháng chiến chống Pháp những đơn vị vũ trang đầu tiên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf337p vigeneralmotors 11-07-2022 8 0   Download

 • Giáo trình "Văn hóa kinh doanh" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên và các đối tượng bạn đọc khác những kiến thức lý luận cơ bản về văn hóa kinh doanh và thực tiễn văn hóa kinh doanh ở Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển cộng đồng doanh nhân Việt Nam và cùng với đó là văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân Việt Nam. Phần 1 của giáo trình có nội dung gồm 2 chương đầu, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf100p ryomaechizen 01-07-2022 4 2   Download

 • Những thủ thuật trong dạy học - Các chiến lược, nghiên cứu và lý thuyết về dạy học dành cho các giảng viên đại học và cao đẳng: Phần 1 gồm các nội dung chính như: biên soạn chương trình chuẩn bị cho một khóa học; lập kế hoạch cho hoạt động học tập của sinh viên; gặp mặt lớp buổi đầu tiên; thuyết trình; tổ chức thảo luận, đặt vấn đề, nghe, nêu câu hỏi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf189p namkimcham10 04-07-2022 9 2   Download

 • Cuốn sách "Di chỉ nền văn minh xưa" bao gồm 8 nội dung. Phần 1 gồm 4 phần đầu tiên, trình bày các nội dung về: Roma - một đời đọc không hết, Pompeii - cổ thành thần bí ẩn, Roma - thành phố vĩnh hằng, chìm nổi của văn hóa cổ điển. Mời bạn tham khảo.

  pdf96p ngoccthanh 29-06-2022 17 1   Download

 • Bài báo "Thay đổi thiết kế đầu phun plasma dùng không khí" tập trung thiết kế hệ thống phun plasma sử dụng không khí làm khí chính. Đó là một số giải pháp cụ thể trong thiết kế đầu phun plasma. Thí nghiệm được thiết lập nhằm ứng dụng bột vô định hình để kiểm chứng hoạt động của hệ thống.

  pdf7p runordie2 06-06-2022 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn hóa đứng đầu
p_strCode=vanhoadungdau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2