Vệ sinh attp

Xem 1-11 trên 11 kết quả Vệ sinh attp
 • Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về VSATTP đã và đang được bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện. Nhà nước đã xây dựng và sửa đổi một số đạo luật liên quan đến ATTP như Luật Thủy sản (2003), Pháp lệnh chất lượng hàng hóa (sửa đổi) (2003), Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm (2004).

  pdf23p quocnamdhnl 05-12-2010 276 113   Download

 • Giáo trình tập huấn kiến thức về ATTP cho người trực tiếp sản xuất chế biến và kinh doanh thực phẩm được chia thành 2 phần trong đó phần 1 gồm 4 bài đầu của giáo trình. Nội dung cụ thể của phần 1 trình bày về các vấn đề sau: Các mối nguy vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phương pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.

  pdf60p nhatrangyeuthuong 18-04-2014 281 144   Download

 • Việc bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm có tác dụng trực tiếp, thường xuyên đối với sức khỏe mỗi người dân, ảnh hưởng lâu dài đến nòi giống của dân tộc, Sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất lượng và vệ sinh, thực phẩm có dư lượng hóa chất bảo vệ thực phẩm vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép...

  doc36p lawcao 21-09-2009 340 43   Download

 • Điều 1. Cho phép áp dụng trên thực địa 5 thử nghiệm kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (Danh mục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 3.

  pdf1p thanhan 23-09-2009 76 13   Download

 • Giáo trình tập huấn kiến thức về ATTP cho người trực tiếp sản xuất chế biến và kinh doanh thực phẩm gồm 2 phần, trong đó phần 2 là 2 chương cuối. Nội dung phần 2 đề cập đến những vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, ngoài ra giáo trình còn trình bày các kiến thức cơ bản về MGP - MHP và HACCP.

  pdf61p nhatrangyeuthuong 18-04-2014 148 62   Download

 • Quyết định số 37-QĐ-ATTP quyết định về việc ban hành tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống và đáp án trả lời. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p hovantoai 13-01-2017 25 2   Download

 • Công văn số: 1856/TTg-KGVX ngày 19/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ "V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm" xét theo đề nghị của Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Công văn số 7592/BYT-ATTP ngày 8 tháng 10 năm 2015.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 11 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá hiệu quả biện pháp can thiệp nhằm nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) an toàn thực phẩm (ATTP) tại cộng đồng ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p jangni4 20-04-2018 3 0   Download

 • 3.1 Vấn đề nước thải 3.1.1 Hiện trạng nước thải Khả năng phát thải: Trong sản xuất: Đặc thù ngành sản xuất thủy sản sử dụng một lượng lớn nước để làm sạch, lưu trữ nguyên liệu trước sản xuất, làm sạch bán thành phẩm, vệ sinh nhà xưởng sau những khoảng thời gian nhất định nhằm đảm bảo VS – ATTP.

  pdf13p thien_kiet5 08-09-2011 253 115   Download

 • Phụ lục 4. Mẫu giấy xác nhận (Ban hành kèm theo Thông tư số ......../2013/TT-BYT ngày ưởng Bộ Y tế) SỞ Y TẾ TỈNH… CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM -------tháng năm 2013 của Bộ tr- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày tháng năm 20… GIẤY XÁC NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỘI THẢO, HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU THỰC PHẨM Số: /20........

  pdf2p banhnamdua 19-07-2013 49 2   Download

 • TĂ bổ sung và vấn đề ATTP - Vi khuẩn kháng kháng sinh sẽ PT rất mạnh dưới sự bảo vệ của kháng sinh - Các vi khuẩn bệnh như Salmonella, E. coli, Campilobacter, Clostridium perfingens thải ra nhiều trong phân, gây nguy cơ bùng phát dịch - Ở VN một số lô hàng thịt và thuỷ sản XK đã phải trả về vì tồn dư kháng sinh, mới đây nhất là thuỷ sản XK vào Nhật

  pdf5p poseidon05 26-07-2011 60 11   Download

Đồng bộ tài khoản