intTypePromotion=1
ADSENSE

Viện khoa học thống kê

Xem 1-20 trên 1154 kết quả Viện khoa học thống kê
 • Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã triển khai thực hiện được 5 năm 1 (gọi tắt là Chiến lược). Một số hoạt động quan trọng trong các chương trình hành động của Chiến lược đã hoàn thành và có ảnh hướng tích cực đến đời sống kinh tế, xã hội của nước ta nói chung và ngành Thống kê nói riêng. Năng lực thống kê của nước ta năm 2015 đạt 82,2/100 điểm, tăng 17 điểm so với năm 2010 (năm bắt đầu xây dựng Chiến lược)2 .

  pdf4p nguathienthan2 25-12-2019 41 1   Download

 • Công tác nghiên cứu và quản lý khoa học của Ngành là nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu thành lập. Với gần 400 đề tài nghiên cứu được hoàn thành và công bố, tập trung chủ yếu vào nghiên cứu ứng dụng các phương pháp luận thu thập, phân tích, dự báo các hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội. Thông tin từ các đề tài này là cơ sở khoa học vững chắc, đồng thời tạo ra những “động lực” cho công tác thống kê Việt Nam phát triển và từng bước cập nhật thống kê tiên tiến trên thế giới.

  pdf3p nguathienthan2 25-12-2019 30 0   Download

 • Chuyên san bao gồm một số bài viết mang tính chất tổng quan về quá trình xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thống kê trên các mặt: nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học, quản lý khoa học, tổ chức bộ máy cũng như cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ.

  pdf37p khidoichuoi 08-02-2020 12 0   Download

 • Nội dung của chuyên san bao gồm: vài nét về chất lượng điều tra ở Châu Âu 50 năm qua; giới thiệu những nội dung cơ bản của các khuyến nghị về nâng cao chất lượng số liệu thống kê; hoạt động cải thiện chất lượng số liệu ở các viện Thống kê quốc gia Châu Âu...

  pdf37p khidoichuoi 08-02-2020 14 0   Download

 • Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 986/QĐ-TCTK quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện khoa học thống kê.

  pdf4p kequaidan8 02-11-2020 9 0   Download

 • Để phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu, đào tạo cũng như triển khai thực tế về công tác thống kê trong thời kỳ đổi mới, Viện Khoa học Thống kê biên soạn và xuất bản cuốn sách: "Một số vấn đề phương pháp luận thống kê".

  pdf105p 123968574 26-06-2012 205 46   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Dạy học thống kê và vấn đề đào tạo giáo viên điều tra khoa học luận về tri thức đồ thị thống kê; mục đích và yêu cầu khi dạy học đồ thị thống kê; thực nghiệm về quan hệ cá nhân của sinh viên đối với tri thức đồ thị thống kê.

  pdf105p maiyeumaiyeu07 30-08-2016 125 18   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Đưa ra những lý luận chung về tổ chức kế toán, tổ chức công tác kế toán (tổ chức hệ thống chứng từ, tổ chức hệ thống tài khoản, tổ chức hệ thống sổ kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo), tổ chức kiểm tra kế toán tại các đơn vị sự nghiệp. Trên cơ sở khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng, đánh giá những ưu điểm, tồn tại và các nguyên nhân chủ yếu. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

  pdf28p praishy3 12-03-2019 140 19   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Dựa vào kiến thức, kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại bộ phận kế toán của Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, mục đích nghiên cứu đề tài tập trung vào thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại đơn vị, tìm ra những hạn chế và từ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán cho Viện.

  pdf7p praishy5 25-03-2019 37 2   Download

 • Trong hoạt động dịch nói, với một khoảng thời gian hữu hạn, khi lượng thông tin vượt quá khả năng ghi nhớ của não bộ, người phiên dịch phải dựa vào sự hỗ trợ của ghi chép. Kỹ thuật ghi chép trong dịch nói mang đặc thù riêng, rèn luyện kỹ thuật ghi chép góp phần đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả dịch nói. Xác định được tầm quan trọng của ghi chép, trong giảng dạy thực hành dịch nói, việc thiết kế những bài học rèn luyện kỹ thuật ghi chép cho người học, đào tạo ra đội ngũ phiên dịch viên có kỹ thuật dịch nói tốt, đáp ứng yêu cầu thực tế là điều hết sức cần thiết.

  pdf10p kethamoi 02-10-2019 72 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu các hướng tiếp cận để xây dựng nội dung và đưa ra các biện pháp giảng dạy môn Xác suất và thống kê cho học viên chuyên ngành Trinh sát Kĩ thuật tại Học viện Khoa học Quân sự theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp nhằm phát triển năng lực thực hành của học viên.

  pdf5p vimessi2711 02-04-2019 56 0   Download

 • Bài viết phân tích tính đặc thù của nguồn tài nguyên thông tin tại thư viện khoa học; sự hình thành của tài nguyên thông tin đặc thù của một thư viện có thể hình thành từ ba nguồn chính: kế thừa, mua và trao đổi, các sản phẩm nội sinh…

  pdf5p nguaconbaynhay 20-10-2019 55 1   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Luận văn tiến hành hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập, nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tại Viện Khoa học Môi trường, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Viện Khoa học Môi trường.

  pdf118p hanh_tv22 12-03-2019 57 5   Download

 • Bài viết này tổng hợp nghiên cứu của khoa xã hội học “việc làm của sinh viên - xã hội học, trường đại học công đoàn do tác giả chủ trì. Nghiên cứu này đã khảo sát 251 sinh viên tốt nghiệp Đại học Xã hội học trước năm 2017 bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Các phương pháp được sử dụng để phân tích dữ liệu sơ cấp bao gồm thống kê mô tả, phân tích tương quan hai biến.

  pdf4p cothumenhmong10 19-03-2021 21 1   Download

 • Nhiều giáo viên thống kê khuyến nghị sử dụng dữ liệu thực tế trong các bài học trên lớp. Tuy nhiên, không có nhiều nghiên cứu có hệ thống về hiệu quả của phương pháp giảng dạy đó đối với sự tham gia và học tập của sinh viên. Nghiên cứu này đã nghiên cứu vấn đề nói trên trong khóa học thống kê đại học năm thứ nhất. Các sinh viên (n = 38) đã được phỏng vấn và phản ánh của họ về việc sử dụng dữ liệu thực tế trong các lớp học được mã hóa thành các chủ đề.

  pdf13p fennik 18-11-2019 22 0   Download

 • Để đáp ứng mục tiêu đào tạo y khoa dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp, dạy học Thống kê y học cần phải đổi mới theo hướng tập trung phát triển năng lực suy luận thống kê y học cho sinh viên.

  pdf14p viankara2711 11-12-2019 13 0   Download

 • Bài viết trình bày kết quả thực hiện kết hợp phương pháp nghiên cứu lí thuyết và thực tế để đánh giá năng lực sử dụng số liệu thống kê trong dạy học địa lí trung học phổ thông của sinh viên ngành sư phạm địa lí.

  pdf10p viatani2711 18-02-2020 28 0   Download

 • Vật lý là khoa học thực nghiệm. Việc giảng dạy vật lý có dùng thí nghiệm ở nhà trường phổ thông là một điều hết sức cần thiết. Ở các nước tiên tiến, mỗi trường trung học có hệ thống thí nghiệm riêng cho các môn do các giáo viên trung học tự soạn thảo, thông qua duyệt của hội đồng khoa học và ban giám hiệu nhà trường và áp dụng vào giảng dạy. Vì vậy, hiệu quả giảng dạy ở mỗi trường khác nhau dẫn đến uy tín của mỗi trường cũng khác nhau trở thành niềm tự hào...

  pdf40p tieulaubau 21-06-2011 889 152   Download

 • "Hệ thống quản lý thư viện Khoa Học Tổn Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh ” là hệ thống lưu trữ, xử lý các thông tin độc giả, cập nhật các tài liệu mới và tạo sự thuận tiện, chính xác tìm kiếm tài liệu một cách chính xác nhất cho độc giả.

  pdf83p vinamilkvietnam 10-08-2012 339 144   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Viện khoa học thống kê
p_strCode=vienkhoahocthongke

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2