intTypePromotion=1
ADSENSE

Vốn điều lệ

Xem 1-20 trên 728 kết quả Vốn điều lệ
 • Bài viết Kiểm định lý thuyết trật tự phân hạng và lý thuyết đánh đổi: Nghiên cứu thực nghiệm tại doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm đồ uống - thuốc lá tập trung việc kiểm định lý thuyết trật tự phân hạng và lý thuyết đánh đổi tại doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm - đồ uống - thuốc lá niêm yết trên sàn HSX; Xem xét tỷ lệ điều chỉnh đòn bẩy tài chính trở về mức đòn bẩy tài chính mục tiêu khi nó cao hơn đòn bẩy mục tiêu và thấp hơn đòn bẩy mục tiêu có giống nhau hay không.

  pdf6p vikoenigsegg 29-09-2022 4 1   Download

 • "Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn dành cho mọi loại hình doanh nghiệp" là văn bản chứng nhân thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ góp vốn theo tỷ lệ đã cam kết theo điều lệ công ty và được sự đồng thuận hợp nhất của các bên liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

  doc2p phuongkim2005 31-08-2022 3 1   Download

 • Bài viết Quy định mới về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong Luật Đầu tư năm 2020 phân tích bình luận một số tác động của quy định tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời đưa ra một số gợi mở hoàn thiện pháp luật.

  pdf6p vibentley 08-09-2022 14 1   Download

 • Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên trình bày các thông tin về tình trạng thành lập, tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, nguồn vốn điều lệ, danh sách thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật, thông tin đăng ký thuế, thông tin doanh nghiệp bị chia hoặc chuyển đổi.

  doc5p thenthenn 23-06-2022 14 1   Download

 • Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn là văn bản chứng nhân thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ góp vốn theo tỷ lệ đã cam kết theo điều lệ công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p hoababytrang2510 04-06-2022 8 1   Download

 • Giấy chứng nhận góp vốn là văn bản chứng nhân thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ góp vốn theo tỷ lệ đã cam kết theo điều lệ công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p hoababytrang2510 04-06-2022 10 1   Download

 • Chương 1 Bài giảng Lập và phân tích dự án trình bày các khái niệm cơ bản về doanh nghiệp, kinh doanh, vốn điều lệ, vốn pháp định, các loại hình doanh nghiệp, các loại chi phí. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p lavender2022 21-04-2022 28 2   Download

 • Luận văn có cấu trúc gồm 3 chương trình bày khái quát về vốn điều lệ trong công ty cổ phần và pháp luật về vốn điều lệ trong công ty cổ phần; nội dung pháp luật vốn điều lệ trong công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014; một số đề xuất, kiến nghị dưới góc nhìn phân tích những điểm mới quy định về vốn điều lệ trong công ty cổ phần của Luật doanh nghiệp 2014.

  pdf89p badbuddy04 11-02-2022 15 4   Download

 • Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng được định nghĩa đơn giản là tăng tỷ lệ cá nhân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ tài chính, mà cơ bản nhất là tiệt kiệm, tín dụng, thanh toán và bảo hiểm. Đây được coi là điều kiện tiên quyết cho việc đạt được tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững (UNDP, 2010; WB, 2013).

  pdf7p vialexanderfleming 09-02-2022 157 1   Download

 • Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ban hành về việc về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

  doc16p hoaquynh70 28-01-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Luật đầu tư và cạnh tranh: Bài 2 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày, giải thích được quy định của pháp luật về tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ trong hoạt động đầu tư. Xác định được thủ tục pháp lí liên quan đến hoạt động đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Chỉ ra được các hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

  pdf31p hoaanhdao709 19-01-2022 5 0   Download

 • Khủng hoảng tài chính bộc lộ những yếu kém của hệ thống tài chính. Sau khủng hoảng, cơ quan giám sát đã có những điều chỉnh quan trọng đối với hệ thống ngân hàng, điển hình là sự ra đời của Basel III với hai thay đổi cơ bản là nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và đưa ra các tỷ lệ đảm bảo thanh khoản. Bài viết tóm tắt những thay đổi quan trọng nhất từ cơ quan quản lý sau khủng hoảng và tác động đến hệ thống ngân hàng Việt Nam.

  pdf10p vihassoplattner 07-01-2022 18 0   Download

 • Bài viết dựa vào Điều 2 của Nghị quyết như viện dẫn, từ đó phân tích dưới góc độ pháp lý, ngân hàng làm định hướng cho việc xây dựng một án lệ về căn cứ xác định mức lãi suất điều chỉnh trong hợp đồng tín dụng, vốn dĩ vẫn đang là lỗ hổng trong thực tiễn giao dịch và giải quyết tranh chấp.

  pdf9p vizhangyiming 14-12-2021 16 0   Download

 • Bài viết này nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến khả năng khởi nghiệp của sinh viên tại các trường đại học. Dựa trên bộ dữ liệu khảo sát 185 sinh viên khởi nghiệp và chưa khởi nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, kết quả đánh giá cho thấy ở mỗi giai đoạn hình thành ý định khởi nghiệp, chuyển ý định thành hành động và yếu tố khởi nghiệp thành công cần bị chi phối bởi nhiều nhóm yếu tố khác nhau. Do dó, căn cứ vào mỗi giai đoạn, các bên liên quan cần chuẩn bị những điều kiện tiền đề khác nhau để sinh viên dễ dàng tiếp cận và thúc đẩy khả năng khởi nghiệp của họ.

  pdf9p huyetthienthan 23-11-2021 33 3   Download

 • Điểm mới của đề tài là hướng dẫn các em học thuộc, chính xác các bài dân ca trong chương trình âm nhạc tiểu học, nâng cao phân môn học hát nói riêng và chất lượng bộ môn âm nhạc nói chung. Biết được nhiều bài hát dân ca, vận dụng những kiến thức học được trong chương trình để hát tốt các bài dân ca trong cũng như ngoài chương trình, từ đó yêu thích các làn điệu dân ca Việt Nam nói chung và dân ca địa phương mình, bảo tồn được vốn dân ca của Việt Nam. Đưa hoạt động ca hát dân ca của nhà trường ngày một đi lên.

  doc20p tomjerry004 05-11-2021 23 1   Download

 • Mục tiêu của luận văn nhằm xác định rõ thực trạng năng lực cạnh tranh của MHB hiện nay, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh của MHB, góp phần làm giàu cơ sở lý luận và thực tiễn để ngân hàng và các cấp có thẩm quyền có thể tham khảo để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chính sách, cơ chế đồng thời tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại nói chung và MHB nói riêng hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

  pdf85p closefriend06 01-11-2021 24 2   Download

 • Bài nghiên cứu này nêu lên năm 2015 sẽ mở đầu cho năm mà các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài được phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Điều này chắc chắn sẽ đẩy ngành bán lẻ Việt Nam vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn rất nhiều. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

  pdf3p vijeffbezos 28-10-2021 11 0   Download

 • Doanh nghiệp FDI là nơi thường xảy ra các cuộc ngừng việc tập thể nhất, với 343/454 cuộc ngừng việc tập thể và đình công. Tỷ lệ này đã tăng từ 74% lên 78,4%. Các vấn đề liên quan đến tiền lương, thời gian làm việc, đối xử thô bạo trái pháp luật là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới những vụ việc ngừng việc tập thể của người lao động tại doanh nghiệp FDI. Điều này cho thấy vấn đề của doanh nghiệp FDI trong chính sách lao động dẫn đến những bức xúc cho người lao động trong khối doanh nghiệp này.

  pdf6p vivacation2711 23-10-2021 31 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là khảo sát kiến thức âm nhạc dân gian của trẻ. Tích cực đưa âm nhạc dân gian vào các hoạt động của trẻ trong ngày. Đưa âm nhạc dân gian vào hoạt động tập thể. Sưu tầm những bài dân ca, điệu lý, câu hò, những bài đồng dao dễ nhỡ phù hợp với lứa tuổi của trẻ ở trường mầm non. Sưu tầm, tự tạo các đồ dùng, trang phục, nhạc cụ cho trẻ từ nguyên vật liệu phế phẩm. Phối kết hợp với phụ huynh tổ chức các ngày lễ, hội ở trường mầm non. Mở rộng cho trẻ vốn hiểu biết về các dân tộc, các vùng miền khác nhau trên mọi miền Tổ quốc qua tranh ảnh, băng hình.

  doc41p bobietbo 14-10-2021 19 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là nâng cao hiệu quả học tập của các em học sinh là vấn đề quan trọng hàng đầu của mỗi một giáo viên, mỗi một trường học, và Trường trung học cơ sở Bình An của chúng tôi cũng không ngoại lệ. Bản thân là một giáo viên dạy Tiếng Anh, tôi luôn đầu tư nghiên cứu tìm ra giải pháp cho vấn đề nâng cao hiệu quả học tập của các em học sinh trong bộ môn của mình. Trong quá trình giảng dạy môn Tiếng Anh, tôi nhận thấy đa phần các em học sinh học từ vựng Tiếng Anh theo kiểu đối phó, học trước quên sau.

  pdf31p bobietbo 13-10-2021 19 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
320 tài liệu
1132 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Vốn điều lệ
p_strCode=vondieule

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2