intTypePromotion=1
ADSENSE

Vòng quay vốn

Xem 1-20 trên 114 kết quả Vòng quay vốn
 • Chỉ số KPI về Quản lý nguồn vốn gồm các chỉ số về vòng quay tổng tài sản, vòng quay tài sản cố định, vòng quay vốn cổ phẩn... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  doc1p vrohtovitamin 18-06-2019 19 2   Download

 • Trong đề tài này tác giả đã sử dụng các phương pháp như so sánh, thống kê các chỉ tiêu liên quan đến hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và các chỉ số của thị trường như phần bù rủi ro thị trường, hệ số rủi ro Beta. Bên cạnh đó, tác giả sử dụng phần mềm Excel phân tích tính toán sự tương quan giữa chỉ số ROE với các chỉ số như: Môi trường kinh tế xã hội, Vòng quay Vốn lưu động, Vòng quay Vốn cố định, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng Tài sản của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

  pdf4p vivientiane2711 01-07-2020 29 2   Download

 • Nhằm đáp ứng nhu cầu nền kinh tế thị trường , từ nền kinh tế tạp trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, nước ta đã và đang chuyển bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do đó việc đòi hỏi, “vốn bằng tiền” trong doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng Như vậy sau khi học song phần lý thuyết ở trường để tiếp tục hoàn thành chương trình nghiệp vụ kế toán cơ bản, đồng thời đem kiến thức ở trường áp dụng với thực tế nhằm giúp...

  doc47p dinhthao00 09-06-2011 1798 742   Download

 • Trong hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh, đơn vị thường phát sinh các mối quan hệ thanh toán với Ngân hàng với các tổ chức, cá nhân, các đơn vị khác về các khoản tiền vay và thanh toán tiền vay với cơ quan tài chính tất cả quan hệ thanh toán trên đều được thực hiện chủ yếu bằng tiền vốn bằng tiền là khoản mục quan trọng trong báo cáo tài chính nó giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ kế toán đề ra để sử sụng vốn đúng...

  doc40p dinhthao00 09-06-2011 995 437   Download

 • Ngân hàng thương mại cổ phần là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ,nhiệm vụ thường xuyên và chủ yếu là huy động vốn,cho vay và cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Đối với hoạt động ngân hàng vốn là yếu tố quyết định mọi hoạt động kinh doanh. Thực tế tại các ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay vốn tự có chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ còn lại là vốn huy động,vốn đi vay và vốn khác.Trong dó vốn huy động luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất và ổn...

  doc73p nhaquantritaiba 15-06-2011 767 427   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài"hoạt động huy động vốn của các nhtm nước ta. thực trạng và giải pháp "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc15p nhaquantritaiba 14-06-2011 235 126   Download

 • Với bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn là một trong các yếu tốđầu vào cơ bản của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với Ngân hàng thương mại( NHTM ) - tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng và cho vay từ số tiền huy động được, đồng thời làm các dịch vụ Ngân hàng thì vai trò của nguồn vốn càng trở nên đặc biệt quan trọng . Qui mô, cơ cấu và các đặc tính của nguồn vốn quyết định...

  doc84p nhaquantritaiba 15-06-2011 192 112   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải hà nội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc60p nhaquantritaiba 15-06-2011 196 83   Download

 • Trong nền kinh tế hiện nay NHTM đã trở thành một trung gian tài chính đáng tin cậy, giúp nền kinh tế khỏi thông vốn, dẫn vốn từ những người thừa sang những người thiếu. Nền kinh tế chỉ có thể phát triển với tốc độ cao nếu có một hệ thống ngân hàng lành mạnh, điều này đòi hỏi từng ngân hàng phải phát triển tương xứng. Khác với các loại hình doanh nghiệp khác, NHTM là loại hình kinh doanh đặc biệt, sản phẩm chủ yếu của nó là tiền, kinh doanh chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy...

  doc50p nhaquantritaiba 15-06-2011 131 49   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'giải pháp tăng cường huy động vốn của công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ fpt', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc71p dinhthao00 14-06-2011 166 47   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo vốn bằng tiền của công ty cptmdv và truyền thông gđ việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc32p machanhthu 14-11-2012 95 34   Download

 • Tài liệu "Các chỉ tiêu phản ánh Hiệu quả sử dụng vốn" trình bày về những chỉ tiêu để đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn của một doanh nghiệp. Tài liệu giúp ích cho các bạn chuyên ngành Kinh tế.

  pdf5p hiennguyen_511 01-10-2014 273 23   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hoạt động huy động và sử dụng vốn của dn', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p nhanma1311 09-12-2012 40 7   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp huy động vốn nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam trong giai đoạn tới (20012005)', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p nhanma1311 09-12-2012 59 7   Download

 • kinh tế vĩ mô được cải thiện, song rủi ro vẫn hiện hữu. Nhu cầu tiêu thụ suy giảm nên sản xuất - kinh doanh rất khó khăn. Với mục tiêu kế hoạch ổn định vĩ mô, lạm phát năm nay sẽ được kiểm soát dưới 10%; tăng trưởng GDP hợp lý (6 -6,5%) và bước vào tái cấu trúc kinh tế. 5 tháng đầu năm, lạm phát năm giảm nhanh, từ 18,1% cuối năm 2011 còn 8,3%; thâm hụt thương mại 620 triệu USD; dự trữ ngoại hối tăng mạnh; thanh khoản ngân hàng cải thiện, song nợ xấu...

  pdf3p bibocumi20 16-12-2012 80 5   Download

 • Hiện nay nước ta đang trong thời kỳ hội nhập với những khó khăn, biến động và cũng đầy thách thức của nền kinh tế thị trường. Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển cũng phải có những yếu tố như vốn, khả năng quản lý và nguồn nhân lực đáng tin cậy. Do vậy đòi hỏi các nhà kinh doanh phải tự tổ chức cho mình một bộ máy quản lý thật hiệu quả. Trong vòng quay hối hả, gấp gáp của nền kinh tế thị trường hiện nay thì việc quản lý, sử...

  doc48p vnzoomvn 17-06-2011 576 294   Download

 • Vốn lưu động bao gồm giá trị của toàn bộ tài sản ngắn hạn, đó là những tài sản khả năng chuyển hoá tiền mặt trong một chu kỳ kinh doanh. Thường quy ước nhỏ hơn hoặc bằng một năm. Cấu trúc vốn lưu động gồm: Tiền mặt, chứng khoán khả nhượng; khoản phải thu ; tồn kho; chi phí trích trước.

  doc31p 200226035499 24-05-2011 827 257   Download

 • Tài liệu "Tài sản lưu động" nhằm giúp bạn nắm vững các kiến thức về lợi tức cổ phần, tài sản lưu động, số vòng quay tài sản lưu động, quản lý vốn lưu động. Cùng tham khảo nhé.

  doc9p yunetran 25-10-2009 1438 196   Download

 • Trong xã hội hiện đại ngày nay, một trong những vấn đề mà các ngân hàng quan tâm là làm thế nào để mọi người dân biết đến ngân hàng và sử dụng các dịch vụ do ngân hàng cung cấp để phục vụ chính cuộc sống của họ và cũng để góp phần phát triển làm thay đổi bộ mặt kinh tế của đất nước. Một trong những biện pháp tiếp cận khu vực dân cư và kết nối họ với ngân hàng là phát triển tài khoản cá nhân để tạo ra những dịch vụđơn giản, tiện lợi cho...

  doc73p nhaquantritaiba 14-06-2011 200 108   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp đề tài: “quản lý vốn lưu động của công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dụng hải phòng năm 2009-2011”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p conchokon 26-11-2012 218 77   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vòng quay vốn
p_strCode=vongquayvon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2