intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Xã hội mạng

Xem 1-20 trên 9167 kết quả Xã hội mạng
 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Thực hành lâm sàng Thần kinh học (Tập 1)" phần 2, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khám phối hợp vận động và thăng bằng; khám chức năng phản xạ; khám hội chứng thắt lưng - hông; khám hội chứng màng não; khám chức năng thực vật; khám bệnh nhân hôn mê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p thuyduong0906 17-07-2024 0 0   Download

 • Học phần "Chủ nghĩa xã hội khoa học" được trang bị tri thức cơ bản, có tính hệ thống về tính tất yếu của sự ra đời, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; nhận thức được giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung và Chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc18p hoangvanlong23 16-07-2024 1 1   Download

 • Bài viết này nghiên cứu bài toán tổng quát hơn khi xem xét chi phí bỏ ra để lan truyền thông tin đúng và mức lợi ích thu được khi người dùng không bị ảnh hưởng của thông tin sai lệch là khác nhau.

  pdf8p vithomson 02-07-2024 1 0   Download

 • Học phần "Tư tưởng Hồ Chí Minh" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc13p hoangvanlong23 16-07-2024 3 2   Download

 • Học phần "Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam" cung cấp cho sinh viên một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975- 2018).

  doc6p hoangvanlong23 16-07-2024 2 2   Download

 • Môn học "Marketing trong khu vực công" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có thể mô tả được các khái niệm về maketing trong khu vực công, xác định được nhu cầu người dân đối với hàng hóa và dịch vụ công và hiểu được tư duy maketing trong khu vực công; Vận dụng được các công cụ marketing khác như nhận dạng thương hiệu, hợp tác, mạng xã hội (social marketing);...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p hoangvanlong23 16-07-2024 1 1   Download

 • Bài viết đề xuất một phương pháp khuyến nghị bài viết cho người dùng thông qua các hành vi rate, post, like, comment trong mạng xã hội. Dựa trên dữ liệu các hành vi, chúng tôi đề xuất phương pháp khuyến nghị cho người dùng các các bài viết, hoặc các sản phẩm, dịch vụ họ có thể sử dụng.

  pdf7p vithomson 02-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết này đề xuất một phương pháp phát hiện phát ngôn tiêu cực trên mạng xã hội sử dụng các kỹ thuật học sâu, trong đó kết hợp các kỹ thuật nhúng từ và nhúng ký tự khác nhau như charCNN, word2vec, BERT và mô hình BiLSTM. Đồng thời, chúng tôi cũng đề xuất phương pháp để tăng cường độ chính xác cho dữ liệu đầu vào là sửa lỗi chính tả tiếng Việt trong bước tiền xử lý dữ liệu.

  pdf8p vithomson 02-07-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố vốn xã hội tác động đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của hộ gia đình nuôi tôm tại vùng ven biển tỉnh Bến Tre. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để xác định các yếu tố thuộc mạng lưới xã hội chính thức, mạng lưới xã hội phi chính thức, cũng như nghiên cứu định lượng bằng mô hình hồi quy Logistic nhằm tác động của từng yếu tố vốn xã hội đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư.

  pdf10p gaupanda041 11-07-2024 0 0   Download

 • Bằng việc áp dụng Thuyết hành vi có Kế hoạch của Ajzen, nghiên cứu được thực hiện để đo lường tác động của mạng xã hội lên hành vi tham quan các không gian triển lãm nghệ thuật – loại hình giải trí và học tập ít được quan tâm tại Việt Nam - của khách tham quan với các kết quả phục vụ cho đề xuất về chiến lược truyền thông trên mạng xã hội của các không gian nghệ thuật tại Việt Nam.

  pdf8p gaupanda041 11-07-2024 0 0   Download

 • Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có nhiều lợi thế về du lịch “biến - rừng” và là nơi tập trung rất nhiều các di sản văn hóa nổi tiếng mang đậm bản sắc văn hóa tộc người. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những yếu tố tiềm ẩn làm ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững của khu vực. Đó là áp lực về hạ tầng cơ sở, sự tác động tiêu cực đến cảnh quan, môi trường, kinh tế - xã hội ngày càng thể hiện rõ nét. Từ thực trạng nêu trên, bài viết đề xuất một số giải pháp liên kết phát triển du lịch bền vững các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

  pdf6p gaupanda041 11-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết đã phân tích sự tồn tại của mật độ dân cư cao, tình trạng quá đông đúc, mạng lưới thoát nước kém hoặc thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản tại Việt Nam nhằm làm rõ những thách thức của quá trình đô thị hóa tự phát.

  pdf8p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Phát triển du lịch nông thôn mang lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. Huyện Long Hồ ở tỉnh Vĩnh Long có nhiều lợi thế để phát triển du lịch nông nghiệp nhưng thiếu những nghiên cứu liên quan. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố và mức độ tác động của từng yếu tố đến sự phát triển du lịch nông nghiệp ở địa phương.

  pdf8p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Sự tham gia của người dân địa phương đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển du lịch nông thôn bền vững. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích thực trạng tham gia làm du lịch nông thôn của người dân xã Thổ Sơn. Dữ liệu chính của nghiên cứu được thu thập từ phỏng vấn 102 người dân bằng bảng hỏi.

  pdf8p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết nhằm tổng hợp các công trình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam về vấn đề bắt nạt trực tuyến (BNTT) trên mạng xã hội (MXH) ở học sinh (HS) trung học cơ sở (THCS). Tổng cộng có 50 nghiên cứu được lựa chọn, trong đó có 6 tài liệu tiếng Việt và 44 tài liệu tiếng Anh.

  pdf14p viwalton 02-07-2024 1 1   Download

 • Với mong muốn giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập thật tốt trong kì thi sắp tới. TaiLieu.VN xin gửi đến các bạn ‘Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 7 năm 2023-2024 - Trường THCS Hội Xuân, Cai Lậy’. Vận dụng kiến thức và kỹ năng của bản thân để thử sức mình với đề thi nhé! Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi.

  doc9p gaupanda040 02-07-2024 2 1   Download

 • Giáo trình "Thực tập tạo lập cửa hàng điện tử (Ngành: Thương mại điện tử - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Xây dựng cửa hàng điện tử trên sàn giao dịch; xây dựng cửa hàng trên mạng xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p gaupanda039 24-06-2024 2 2   Download

 • Đề tài "Tác động của Mạng xã hội đến hoạt động học tập của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay" được hoàn thành với mục tiêu nhằm làm rõ tác động của mạng xã hội đến hoạt động học tập của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay. Tìm hiểu và phân tích tác động của mạng xã hội đến hoạt động học tập. Từ đó để xuất các giải pháp và kiến nghị về việc sử dụng mạng xã hội của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay nhằm phục vụ mục đích học tập.

  pdf107p khanhchi2560 21-06-2024 6 3   Download

 • Đề tài "Trách nhiệm trong sử dụng mạng xã hội của sinh viên ngành Quản trị nhân lực, Học viện Hành chính Quốc gia" được thực hiện với mục đích nhằm nghiên cứu được thực trạng trách nhiệm sử dụng mạng xã hội của sinh viên ngành QTNL, HVHCQG. Trên cơ sở đó, đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm sử dụng mạng xã hội của sinh viên ngành QTNL, HVHCQG.

  pdf92p khanhchi2560 21-06-2024 6 2   Download

 • Khoá luận "Tác động của mạng xã hội đến lựa chọn phong cách sống của giới trẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội" được hoàn thành với mục tiêu nhằm làm rõ tác động của mạng xã hội đến việc lựa chọn phong cách sống của giới trẻ Hà Nội hiện nay. Từ đó đưa ra một số đề xuất giải pháp giúp nâng cao hiệu quả sử dụng mạng xã hội và tăng cường nhận thức cho giới trẻ trong việc lựa chọn phong cách sống.

  pdf104p khanhchi2560 21-06-2024 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2