Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xem 1-20 trên 22 kết quả Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thể loại biên bản vi phạm hành chính được lập khi các sai phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được phát hiện. Căn cứ vào các biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, người có thẩm quyền sẽ đưa ra các quyết định cử phạt hành chính đối với các hành vi phạm trong sử dụng đất đai hoặc thực hiện các hoạt động dịch vụ về đất đai.

  doc3p 123_hongphuong 23-05-2015 1197 110   Download

 • THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  doc7p vandungtl 23-05-2011 129 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định 182/2004/nđ-cp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p lawvhxh11 19-11-2009 116 11   Download

 • Tài liệu tham khảo về Phụ lục danh mục mẫu biểu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai. Kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  doc51p david_phuong08091981 24-09-2010 1855 130   Download

 • 1. Nghị định này quy định về xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định trong Nghị định này là hành vi cố ý hoặc vô ý của ng-ời sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có liên quan, tổ chức hoạt động dịch vụ về đất đai vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai mà ch-a đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. ...

  pdf21p phuocql31 18-11-2009 2714 213   Download

 • Đó là: khiếu kiện nhiều nhất (70% các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai), nhiều biểu hiện tiêu cực nhất (số lượng quan chức bị mất chức, xử lý hành chính, xử lý hình sự liên quan đến đất đai nhiều nhất), và thất thoát nhiều nhất. Riêng số tiền sai phạm trong quản lý đất đai các năm qua đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng, và hiện vẫn chưa thể đánh giá hết thất thoát.

  pdf3p bibocumi19 13-12-2012 57 24   Download

 • Nghị định số 105/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 11 năm 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, căn cứ Luật Đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc19p bachma45 27-11-2015 24 1   Download

 • Cuốn sách Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong quản lý đất đai sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm, cụ thể hơn về trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong quản lý đất đai từ các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đến công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf75p lalala7 07-12-2015 37 10   Download

 • Cuốn sách Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong quản lý đất đai là tập hợp những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phân cấp quản lý đất đai từ các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đến công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

  pdf72p lalala7 07-12-2015 24 5   Download

 • Tài liệu trình bày về những vấn đề cơ bản về công tác thanh tra; các khái niệm, đối tượng và nội dung thanh tra đất đai, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc9p trungthien196 04-03-2017 17 5   Download

 • Nghị định 105/ 2009/NĐ- CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

  pdf21p bachdiemmy 11-12-2009 302 108   Download

 • Nghị định này quy định việc thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003. 2.

  doc0p lamhongchuong0903198 30-09-2010 127 22   Download

 • Thông tư 05/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  doc4p dongson 19-08-2009 273 15   Download

 • Nghị định 04/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

  doc10p chanhson 19-08-2009 198 8   Download

 • Nghị định 182/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  doc18p chanhson 19-08-2009 178 35   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN VIỆC ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT PHỤC VỤ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

  pdf4p buomgiay 09-12-2011 30 3   Download

 • Thông tư số 05/2006/TT-BTNMT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  pdf4p lawbds4 06-11-2009 70 6   Download

 • Nghị định 182/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Chính phủ ban hành

  pdf17p lawtttotung1 29-10-2009 89 18   Download

 • Thông tư số 278/1997/TT-ĐC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai do Tổng cục Địa chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/CP ngày 10/1/97 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

  pdf9p lawbds7 06-11-2009 59 6   Download

 • Nghị định số 04-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai do Chính phủ ban hành

  pdf11p lawbds7 06-11-2009 39 4   Download

Đồng bộ tài khoản