Giáo án công nghệ lớp 7 - SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

Chia sẻ: vertu1209

Kiến thức: Giúp HS - Biết được tác hại của sâu bệnh, các dấu hiệu của cây khi cây bị sâu bệnh phá hoại. - Hiểu được khái niệm về côn trùng bệnh cây. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng nhận biết cây bị sâu, bệnh qua các dấu hiệu trên thân, cành, lá, quả, củ. 3. Thái độ: Rèn cho HS ý thức bảo vệ côn trùng có ích, phòng trừ côn trùng gây hại và ý thức chăm sóc bảo vệ cây.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án công nghệ lớp 7 - SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Giúp HS

- Biết được tác hại của sâu bệnh, các dấu hiệu của cây khi cây bị sâu bệnh phá

hoại.

- Hiểu được khái niệm về côn trùng bệnh cây.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng nhận biết cây bị sâu, bệnh qua các dấu hiệu trên

thân, cành, lá, quả, củ.

3. Thái độ: Rèn cho HS ý thức bảo vệ côn trùng có ích, phòng trừ côn trùng

gây hại và ý thức chăm sóc bảo vệ cây.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Tranh hình 18, 19, 20 SGK/ 28, 29


2. Học sinh: Đọc trước thông tin bài, nghiên cứu bài và soạn bài.


Đem một số mẫu cây bị sâu, bệnh phá hoại.

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Đàm thoại gợi mở, Trực quan, thảo luận, diễn giảng.

IV. TIẾN TRÌNH :

1. Ổn định tổ chức : Kiểm diện học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra 2HS

Câu hỏi Đáp án Điểm

Trình bày bài vở sạch đẹp, viết đúng chính 1đ

1. Sản xuất cây trồng bằng tả.

hạt được tiến hành theo Hạt giống đã được phục tráng, chọn hạt 2đ

trình tự nào ? (10đ) những cây có đặc tính tốt làm giống.

(HS mô tả thiếu hoặc sai Gieo hạt giống tốt thành dòng riêng, so sánh

một quá trình -2đ) đánh giá các dòng, chọn dòng tốt nhất lấy hạt. 3đ

Các dòng tốt kết hợp lại thành giống siêu nguyên

chủng.

Nhân sơ bộ các dòng so sánh đánh giá dòng 2đ

lần thứ hai chọn các dòng tốt nhất. Dòng này

hạt giống nguyên chủng. 2đ

Từ giống nguyên chủng làm vật liệu khởi

2. Thế nào là giâm cành, đầu, nhân giống sản xuất đại trà.

chiết cành, ghép mắt? Giâm cành: Từ một đoạn cành cắt rời khỏi 3đ

(10đ) thân mẹ, đem giâm vào cát ẩm sau một thời

( HS nêu sai hoặc thiếu gian từ cành giâm hình thành rễ. 3đ

một phương pháp -3 đ) Ghép mắt Lấy mắt ghép (hoặc cành ghép),

ghép vào một cây khác.

Chiết cành: Bóc một khoanh vỏ của cành, 3đ

sau đó bó đất. Khi cành đã ra rễ thì cắt khỏi
cây mẹ và trồng xuống đất.
3. Giảng bài mới:

* Hoạt động 1: Giới thiệu

Trong trồng trọt có nhiều nhân tố làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trong đó sâu, bệnh là 2 nhân tố gây bệnh hại cây trồng nhiều nhất. Để hạn chế sâu,

bệnh hại cây trồng ta cần nắm vững đặc điểm sâu, bênh hại. Bài học hôm nay

chúng ta sẽ nghiên cứu điều đó “ Sâu, bênh hại cây trồng”Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học

* Hoạt động 2: Tìm hiểu tác hại của sâu I. Tác hại của sâu bệnh

bệnh.

? Hãy kể những cách gây hại của sâu,

bệnh mà em biết?

( lúa bị sâu cuốn lá, bắp cải bị sâu đục thân,

cà chua bị xoắn lá, đậu phông bị đốm lá,

rầy nâu, … ) Sâu, bệnh có ảnh hưởng xấu đến sinh

? Sâu, bệnh ảnh hưởng như thế nào đối trưởng, phát triển của cây trồng làm

với đời sống cây trồng? giảm năng suất, chất lượng nông sản.

- GV: Sâu bệnh gây ra tác hại xấu đối

với sinh trưởng phát triển, phát triển của

cây, làm đảo lộn, rối loạn các quá trình
sinh lí, sinh hóa diễn ra trong cây, hủy

hoại các bộ phận của cây, gây độc cho

sản phẩm: làm thoái hóa gống cây trồng,

cây trồng biến dạng, chậm phát triển,

màu sắc thay đổi. Quả bị sâu, bệnh ăn

có vị đắng, không ngọt …  ảnh hưởng

phát triển của cây, làm giảm năng suất

và chất lượng nông sản. II. Khái niệm về côn trùng và bệnh

* Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm của cây

côn trùng và bệnh cây. 1. Khái niệm về côn trùng

? Hãy kể tên một số côn trùng mà em biết?

( sâu, bướm, ong, kiến, châu chấu, bọ xít

…) Côn trùng là lớp động vật thuộc ngành

 HS nêu khái niệm về côn trùng động vật chân khớp, có 3 đôi chân, cơ

thể chia làm 3 phần: đầu, ngực và bụng.? Hãy kể một số côn trùng là sâu hại,

một số côn trùng không phải là sâu hại?

( Côn trùng là sâu hại: châu chấu, bướm

2 chấm, bọ xít …

Côn trùng không là sâu hại: Ong, kiến vàng

)
- GV: khoảng thời gian từ giai đoạn

trứng  côn trùng trưởng thành và lại Sự thay đổi về hình thái, cấu tạo của

đẻ trứng được gọi là vòng đời của côn côn trùng trong vòng đời gọi là biến thái

trùng. của côn trùng.

? Thế nào gọi là biến thái? Có 2 kiểu biến thái:

- GV treo tranh: Biến thái của côn trùng + Biến thái hoàn toàn.

gây hại (hình 18, 19SGK/ 28) + Biến thái không hoàn toàn.

 HS nhìn tranh thảo luận nhóm nhỏ mô tả

các giai đoạn sinh trưởng phát dục của sâu

hại.

Các giaiđoạn: Trứng, sâu non, nhộng,

sâu trưởng thành ( biến thái hoàn toàn)

hoặc trứng, sâu non, sâu trưởng thành

(Biến thái không hoàn toàn)

? Trong các giai đoạn sinh trưởng và

phát dục của sâu hại giai đoạn nào sâu

phá hại cây trồng mạnh nhất? 2. Khái niệm về bệnh cây.

( Biến thái hoàn toàn là sâu non; Biến

thái không hoàn toàn là sâu trưởng

thành )

 HS so sánh sự khác nhau giữa 2 kiểu biến

thái.

? Khi thiếu nước hoặc thiếu chất dinh Bệnh cây là trạng thái không bình
dưỡng cây trồng có biểu hiện như thế thường của cây do vi sinh vật gây hại

nào ? hoặc điều kiện sống bất lợi gây nên

Nêu ví dụ? ( Thiếu lân lá ngô màu huyết (nấm, vi khuẩn, vi rút … )

dụ, cà chua xoắn lá, lúa bạc lá … )

- GV nhấn mạnh : đó là trạng thái không 3. Một số dấu hiệu khi cây trồng bị

bình thường của cây sâu, bệnh phá hoại.

? Bệnh cây là gì?

 HS so sánh cây bị bệnh và bệnh cây có

gì khác nhau?

( Cây bệnh: sâu phá hoại từng bộ phận

Bệnh cây: gây rối loạn quá trình sinh

lí )

- GV treo tranh hình 20 SGK/29

 HS quan sát tranh , trả lời câu hỏi:

? Ở những cây bị bệnh phá hoại ta

thường gặp những dấu hiệu nào?

( cành gãy, lá bị thủng, lá quả biến dạng Khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hoại

có đốm, gãy cành, củ thối, thân sần thường màu sắc, cấu tạo hình thái, trạng

sùi… ) thái, các bộ phận của cây bị thay đổi.

- GV khái quát lại: Khi cây trồng bị sâu,

bệnh phá hoại thường có những thay

đổi: Màu sắc: Trên lá, quả có đốm đen,

nâu, vàng ; Cấu tạo hình thái: Biến dạng
lá, quả, gãy cành, tối củ, toàn thân sần

sùi ; Trạng thái: Cây bị héo rũ.

 HS nhắc lại – GV ghi bài

4. Củng cố và luyện tập

- Học sinh đọc ghi nhớ SGK/ 30

- Tác hại của sâu, bệnh? ( HS nêu phần I )

- Sâu hại có các hình thức biến thái nào? ( biến thái hoàn toành và biến thái

không hoàn toàn

- Nêu khái niệm về bệnh cây? (HS nêu phần 2/II )

- Đối với biến thái hoàn toàn sâu phá hoại cây trồng mạnh nhất ở giai đoạn nào? ( sâu

non)

- Bộ phận cây trồng bị thối do nguyên nhân nào? (Vi khuẩn, vi rút … )

5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Học bài dựa vào câu hỏi SGK /30 trả lời

- Chuẩn bị bài mới: “Phòng trừ sâu, bệnh hại” ( Tìm hiểu nguyên tắc phòng trừ

sâu, bệnh hại và các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại)

V. RÚT KINH NGHIỆM

- Nội dung : ------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Phương pháp : ------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hình thức tổ chức : --------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản