Kiểm toán căn bản

Xem 1-20 trên 2737 kết quả Kiểm toán căn bản
 • TL : Sai. GT : Vì trong mọi trường hợp cùng với trắc nghiệm đạt yêu cầu đều phải sử dụng các trắc nghiệm độ tin cậy ( độ vững chãi). Trắc nghiệm độ tin cậy chỉ ít dần đi khi hệ thống kiểm soát nội bộ được đánh giá cao chứ không được bỏ qua. 6.

  pdf0p meobu3 12-01-2012 299 166   Download

 • Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể: - Làm rõ các khái niệm liên quan đến các từ khóa sau : kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, nổi kiểm, ngoại kiểm, hiệu quả, hiệu năng.. - Hiểu được phương pháp và vai trò của kiểm tra kế toán trong xã hội ngày nay.

  doc233p giangftb 07-05-2013 571 150   Download

 • 1.Trong giai đoạn định hướng (lập kế hoạch) mục tiêu đề ra để đảm bảo thành công phải thoả mãn một số các yêu cầu nhất định. Theo các anh (chị) trong số các yêu cầu đó, yêu cầu nào đóng vai trò quan trọng nhất ? Vì sao ?

  doc4p thangcd6b 05-11-2011 342 102   Download

 • là một trong các khái niệm cơ bản của kiểm toán. -Việc nắm chắc khái niệm cơ sở dẫn liệu sẽ giúp KTV xác định được chính xác mục tiêu kiểm toán tổng quát các BCTC nói chung và mục tiêu kiểm toán từng bộ phận cấu thành của BCTC nói chung.

  ppt27p huynjoong66 22-09-2012 260 75   Download

 • Mục tiêu chương trình Cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng về nghiệp vụ Kế toán doanh nghiệp, các nghiệp vụ kế toán hàng ngày, cách ghi sổ và xử lý một số tác nghiệp kế toán căn bản tại doanh nghiệp. Đối tượng theo học Các học viên muốn tìm hiểu và học chuyên về nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp.

  pdf2p nkt_bibo46 16-02-2012 151 68   Download

 • 5.2: Sai phạm về giá trị tài sản trong bảng cân đối kế toán được quy định là không trọng yếu khi : A. Dưới 1% B. Dưới 5% C. Từ 5-15% D. Từ 15-20% 5.3: Khi nào thì công ty kiểm toán trở thành chủ thể kiểm toán của khách hàng : A. Khi công ty kiểm toán có sự liên lạc với khách hàng B. Khi công ty kiểm toán lập xong kế hoạch kiểm toán cho khách hàng C.

  pdf10p meobu2 09-01-2012 137 50   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán căn bản 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sms222 13-08-2011 45 28   Download

 • Các cơ quan nhà nước:cần có thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô nền kinh tế bằng hệ thống pháp luật hay c/s kinh tế nói chung của mình với mọi thành phần kinh tế, với mọi hđ xã hội. Các nhà đầu tư:Cần có tài liệu tin cậy để trước hết có hướng đầu tư đúng đắn, sau đó có điều hành use vốn đầu tư và cuối cùng có tài liệu trung thực về ăn chia phân phối kq đầu tư.

  doc9p grain_bon 13-08-2012 73 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán căn bản 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sms222 13-08-2011 27 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán căn bản 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sms222 13-08-2011 27 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán căn bản 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sms222 13-08-2011 37 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán căn bản 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sms222 13-08-2011 23 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán căn bản 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sms222 13-08-2011 23 8   Download

 • gia có nền kinh tế đang chuyển đổi sang kinh tế thị trường với những thành tựu tăng trưởng ngày càng cao. Trong những năm qua, hoạt động kế toán, kiểm toán đã xác lập định hướng cải cách và phát triển trên cơ sở tiếp cận và hoà nhập với thông lệ quốc tế phổ biến được nhiều quốc gia thừa nhận và áp dụng.

  pdf2p nkt_bibo49 24-02-2012 32 7   Download

 • Một đại lý nước giải khát dùng Excel để quản lý hàng xuất cho các cửa hàng bán lẻ theo mẫu sau: DANH MỤC LOẠI HÀNG Đơn giá Stt Mã LH Tên LH Két Thùng Stt hàng hàng Cửa hàng 1 COC Coca 42,000 90,000 1 CH001 1 Cửa hàng 2 PS Peps 41,000 88,000 2 CH002 2 Cửa hàng 3 7UP 7 Up 40,000 87,000 3 CH003 3 số tiền DANH SÁCH CỬA HÀNG Mã cửa

  pdf4p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 27 1   Download

 • Tài chính & Kiểm toán Phiên bản này (Volume IX, ấn bản 3) sẽ là phiên bản cuối cùng của bản tin giải pháp. Văn phòng hoạt động trong Văn phòng Kiểm soát viên Nhà nước sẽ được kết hợp bản tin Giải pháp và bản tin Express lương thành một trong những ấn phẩm.

  pdf8p taoxanh3 07-01-2012 8 1   Download

 • CHỦ ĐỀ: tài chính Kiểm toán người bán hàng lựa chọn phát hành làng nên chọn để cung cấp các dịch vụ chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán cho năm tài chính 2006 và các năm tiếp theo đến năm 2010? NGHỊ Nhân viên đề nghị Hội đồng thành phố phê duyệt Clifton Gunderson LLP để cung cấp các dịch vụ chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán cho năm tài chính 2006 và các năm tài chính tiếp theo thông qua năm 2010.

  pdf4p taoxanh3 07-01-2012 17 1   Download

 • TÀI LIỆU Giữ lại Kiểm toán chuẩn bị: - kế hoạch kiểm toán - chương trình kiểm toán - lối vào bản ghi nhớ tài liệu và hội nghị xuất cảnh - bản ghi nhớ tài liệu HỘI NGHỊ KEY tham dự - kết quả rà soát tài liệu - PHỤ THI TÀI LIỆU tóm tắt kiểm toán viên bản ghi nhớ khác chuẩn bị sẵn sàng: Xét thực thể mức độ: - Báo cáo kiểm toán viên khác - cuối cùng tài chính báo cáo và ghi chú - ...

  pdf32p meobu6 16-01-2012 18 1   Download

 • Đề nghị hiện nay là dành cho một hợp đồng một năm với sự sẵn có của hai, mở rộng một năm. Mô tả các ảnh hưởng về cách tiếp cận kiểm toán của bạn trong năm hiện tại, và tương lai, xem xét các khả năng mà các bên đề nghị thành công có thể sẽ giữ lại các hợp đồng cho giai đoạn ba năm.

  pdf9p meobu4 12-01-2012 17 1   Download

 • Ủy ban Kiểm toán Ủy ban kiểm toán có một Chủ tịch và hai ủy viên khác, những người có kiến ​​thức trong các vấn đề tài chính. Chủ tịch là một cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu người bình thường không đăng ký kiểm tra và không thực hiện giữ kỷ lục tài chính cổ phần.

  pdf10p taoxanh2 05-01-2012 19 1   Download

Đồng bộ tài khoản