intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

6 bài cấu trúc dữ liệu căn bản

Chia sẻ: Ben Ben | Ngày: | 7 tài liệu

3.149
lượt xem
1.059
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

6 bài cấu trúc dữ liệu căn bản
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học này cung cấp cho sinh viên: Những kiến thức cơ bản và nâng cao về các cấu trúc dữ liệu: mảng, chuỗi, cấu trúc, con trỏ, tập tin, danh sách liên kết, cây, … Các kỹ thuật lập trình trên các cấu trúc dữ liệu tương ứng: định nghĩa, khai báo, sắp xếp, thêm, hủy, tìm kiếm, … Kỹ năng tư duy để lựa chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp và giải thuật tương ứng để giải quyết một số bài toán lập trình cụ thể

Lưu

Tài liệu trong BST: 6 bài cấu trúc dữ liệu căn bản

 1. Cấu trúc dữ liệu - Phần 1

  pdf 0p 170 34

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn Cấu trúc dữ liệu - Phần 1 Tổng quan giải thuật

 2. Cấu trúc dữ liệu - Phần 2

  pdf 0p 149 31

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn Cấu trúc dữ liệu - Phần 2 phân tích dữ liệu

 3. Cấu trúc dữ liệu - Phần 3

  pdf 0p 155 24

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn Cấu trúc dữ liệu - Phần 3 Tìm kiếm và sắp xếp

 4. Cấu trúc dữ liệu - Phần 5

  pdf 0p 182 28

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn Cấu trúc dữ liệu - Phần 5 Giải thuật quay lui

 5. Cấu trúc dữ liệu - Phần 6

  pdf 0p 120 22

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn Cấu trúc dữ liệu - Phần 6 Chia để trị

 6. Cấu trúc dữ liệu - Phần 7

  pdf 0p 130 25

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn Cấu trúc dữ liệu - Phần 7 Phương pháp quy hoạch động

 7. Cấu trúc dữ liệu - Mở đầu

  pdf 10p 179 73

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn Cấu trúc dữ liệu - Giới thiệu môn học Cấu trúc dữ liệu

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2