intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

An toàn hạt nhân và an toàn bức xạ

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 12 tài liệu

1.568
lượt xem
287
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

An toàn hạt nhân và an toàn bức xạ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qui định về kiểm soát an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân và an toàn bức xạ trong hoạt động nghiên cứu sản xuất, khám bệnh, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo. Quy định các yêu cầu chung về an toàn hạt nhân và bức xạ.

Lưu

Tài liệu trong BST: An toàn hạt nhân và an toàn bức xạ

 1. Quyết định Số: 318/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf 2p 114 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN VÌ MỤC ĐÍCH HÒA BÌNH

 2. Thông tư số 29/2012/TT-BKHCN

  pdf 16p 57 5

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NỘI DUNG BÁO CÁO PHÂN TÍCH AN TOÀN SƠ BỘ TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐỊA DIỂM NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

 3. Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN

  pdf 19p 102 9

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, SỰ CỐ HẠT NHÂN CẤP CƠ SỞ VÀ CẤP TỈNH

 4. Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN

  pdf 13p 99 5

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ TRONG CHIẾU XẠ NGHỀ NGHIỆP VÀ CHIẾU XẠ CÔNG CHÚNG

 5. Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND

  pdf 12p 49 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ AN TOÀN BỨC XẠ TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, CHẾ BIẾN SA KHOÁNG TITAN-ZIRCON TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 6. Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN

  pdf 118p 48 8

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KIỂM SOÁT VẬT LIỆU HẠT NHÂN, VẬT LIỆU HẠT NHÂN NGUỒN

 7. THÔNG TƯ 27/2010/TT-BKHCN

  doc 7p 114 8

  Thông tư hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường

 8. Thông tư Số: 24/2010/TT-BKHCN

  pdf 13p 93 11

  BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN ”QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN BỨC XẠ - PHÂN NHÓM VÀ PHÂN LOẠI NGUỒN PHÓNG XẠ” .

 9. Thông tư Số: 19/2010/TT-BKHCN

  pdf 6p 87 4

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN .

 10. Thông tư số 30/2012/TT-BKHCN

  pdf 32p 57 5

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH YÊU CẦU VỀ AN TOÀN HẠT NHÂN ĐỐI VỚI THIẾT KẾ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2