Bộ văn bản về thẩm quyền xét xử

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 9 tài liệu

0
798
lượt xem
159
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Bộ văn bản về thẩm quyền xét xử
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ văn bản về thẩm quyền xét xử

 1. Pháp lệnhThẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân

  doc 11p 460 87

  Hội thẩm là người được bầu hoặc cử theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ xét xử những vụ án thuộc thẩm quyền của Toà án.

 2. Nghị quyết số 1036/2006/NQ-UBTVQH11

  doc 7p 130 18

  Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khỏan 1 điều 170 của bộ luật tố tụng hình sự

 3. Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12

  doc 7p 86 10

  Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khỏan 1 điều 170 của bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự

 4. Nghị quyết số 523/2004/NQ-UBTVQH11

  pdf 6p 378 19

  Nghị quyết số 523/2004/NQ-UBTVQH11 về việc giao thẩm quyền xét xử quy định tại khoản 1 điều 170 của bộ luật tố tụng hình sự cho các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tòa án quân sự khu vực do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

 5. Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA

  pdf 6p 200 21

  Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA về việc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự do Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an cùng ban hành

 6. Nghị quyết số 781/2009/UBTVQH12

  pdf 6p 109 35

  Nghị quyết số 781/2009/UBTVQH12 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ Luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

 7. Nghị quyết số 720/2008/UBTVQH12

  pdf 6p 78 11

  Nghị quyết số 720/2008/UBTVQH12 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ Luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

 8. Thông tư liên ngành số 02-TT/LN

  pdf 7p 70 4

  Thông tư liên ngành số 02-TT/LN về thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân về một số tranh chấp trong lao động do Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân sân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Lao động - Tổng cục dạy nghề ban hành

 9. Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12

  pdf 10p 70 6

  Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Đồng bộ tài khoản