intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các điều lệ về bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm rủi ro

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 11 tài liệu

1.471
lượt xem
193
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Các điều lệ về bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm rủi ro
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn các qui định về đền bù và chi trả bao hiểm tai nạn, bảo hiểm rủi ro

Lưu

Tài liệu trong BST: Các điều lệ về bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm rủi ro

 1. Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BYT-BTC

  pdf 7p 131 10

  Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BYT-BTC về chế độ đối với người bị phơi nhiễm HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện định số 265/2003/QĐ-TTg ngày 16/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

 2. Quyết định số 522/TC-BH

  pdf 11p 80 10

  Quyết định số 522/TC-BH về việc Điều chỉnh mức phí, số tiền bảo hiểm và sửa đổi Điều 8 Quy tắc bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trong nước do Bộ Tài chính ban hành

 3. Quyết định số 1454-BH/QĐ/CN/91

  pdf 3p 98 6

  Quyết định số 1454-BH/QĐ/CN/91 về việc ban hành Điều khoản bảo hiểm tai nạn con người theo chỗ ngồi trên xe xơ giới do tổng Giám đốc Công ty bảo hiểm Việt nam ban hành

 4. Quyết định số 391-TC/BH

  pdf 5p 123 8

  Quyết định số 391-TC/BH về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm tai nạn con người do Bộ Tài chính ban hành

 5. Quyết định số 256-TC/BH

  pdf 8p 108 7

  Quyết định số 256-TC/BH về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh do Ngân hàng Nhà nước ban hành

 6. Quyết định số 176/TC-BH

  pdf 4p 109 7

  Quyết định số 176/TC-BH về việc ban hành quy tắc bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trong nước do Bộ tài chính ban hành

 7. Chỉ thị số 37/CT-UB

  pdf 7p 134 8

  Chỉ thị số 37/CT-UB về việc bảo hiểm tai nạn lao động trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 8. Thông tư số 2292-TT/GTVT

  pdf 5p 105 6

  Thông tư số 2292-TT/GTVT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn hành khách do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

 9. Quyết định số 128/1999/QĐ-BTC

  pdf 16p 150 22

  Quyết định số 128/1999/QĐ-BTC về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí, số tiền bảo hiểm tai nạn thuyền viên và bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu đối với các phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ do Bộ Tài chính ban hành

 10. Quyết định số 963-BHQĐ/CN-92

  pdf 1p 90 6

  Quyết định số 963-BHQĐ/CN-92 về việc điều chỉnh phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh do Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm Việt Nam ban hành

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2