intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các điều luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.208
lượt xem
174
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Các điều luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu

Lưu

Tài liệu trong BST: Các điều luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 1. Nghị định số 55/2008/NĐ-CP

  pdf 14p 139 8

  Nghị định số 55/2008/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Chính phủ ban hành

 2. Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND

  pdf 5p 64 5

  CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

 3. Nghị định số 99/2011/NĐ-CP

  pdf 17p 117 5

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG CHÍNH PHỦ

 4. Người tiêu dùng và luật bảo vệ quyền lợi

  doc 23p 181 28

  Căn cứ hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị quyết số 51/2001/QH10.

 5. LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

  doc 18p 134 24

  Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng....

 6. Luật số: 59/2010/QH12

  pdf 20p 220 15

  LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

 7. Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10

  doc 8p 446 74

  Để góp phần phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, bình ổn giá, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, của ngừơi tiêu dùng và lợi ích Nhà nước.

 8. Pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH10

  pdf 7p 146 10

  Pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH10 về việc Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội ban hành

 9. Nghị định số 69/2001/NĐ-CP

  pdf 11p 85 2

  Nghị định số 69/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bản vệ quyền lợi người tiêu dùng do Chính Phủ ban hành

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2