intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

CÁC QUY ĐỊNH VỀ ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

1.678
lượt xem
158
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

CÁC QUY ĐỊNH VỀ ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ấn phẩm là xuất bản phẩm bao gồm các loại như sách, báo, tạp chí (xuất bản định kì, nhiều kì, không định kì); ấn phẩm tờ rời như bản nhạc, bản đồ, tranh ảnh... Ấn phẩm không phải là xuất bản phẩm bao gồm các loại như nhãn hiệu, bao bì, mẫu biểu, tài liệu thống kê, thiếp mời, danh thiếp... Xuất bản phẩm là tên gọi chung của những sản phẩm xuất bản được in thành nhiều bản để phát hành: sách, báo, tranh ảnh, băng nhạc, băng hình, đĩa hình... Điều 4, Luật xuất bản năm 2004 quy định: "Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài và được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh trên các vật liệu, phương tiện kĩ thuật khác nhau. Trong các loại hình Xuất bản phẩm, sách là bộ phận cơ bản nhất, phổ biến nhất và ra đời sớm nhất. Hiện nay, Xuất bản phẩm còn tồn tại ở nhiều dạng khác: băng, đĩa, sách, báo điện tử..."

Lưu

Tài liệu trong BST: CÁC QUY ĐỊNH VỀ ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ

 1. Quyết định 2433/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

  doc 2p 209 4

  Quyết định 2433/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban soạn thảo Đề án “Đặt hàng, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc”

 2. Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDTBTTTT-BVHTTDL

  pdf 12p 44 2

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2472/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CẤP MỘT SỐ ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2012-2015.

 3. Thông tư số 166/2012/TT-BTC

  pdf 5p 84 2

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẤP MỘT SỐ ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2012-2015

 4. Quyết định số 2472/QĐ-TTg

  pdf 9p 90 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP MỘT SỐ ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2012-2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 5. Quyết định Số: 343/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf 11p 140 17

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (GIAI ĐOẠN 2010 – 2015)

 6. Quyết định Số: 22/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf 12p 244 14

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020”

 7. Thông tư số 1474/QLKH

  pdf 5p 60 3

  Thông tư số 1474/QLKH về việc hướng dẫn việc cấp phát các ấn phẩm của các cơ quan nghiên cứu và triển khai (thực hiện Quyết định 134-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 31/8/1987) do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

 8. Quyết định số 340/QĐ-UBDT

  pdf 3p 56 2

  QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2472/QĐ-TTG, NGÀY 28/12/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CẤP MỘT SỐ ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2