intTypePromotion=1

Các quy định về ngân hàng thương mại

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 14 tài liệu

0
1.257
lượt xem
211
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Các quy định về ngân hàng thương mại
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại là ngân hàng được thực hiện toàn bộ Hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của Nhà nước

Lưu

Tài liệu trong BST: Các quy định về ngân hàng thương mại

 1. Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại

  doc 22p 1016 357

  Nghị định của chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại được căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992, căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997, theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.

 2. Quyết định 787/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 8p 112 12

  Quyết định 787/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định tạm thời về việc ngân hàng thương mại cổ phần đăng ký niêm yết và phát hành trái phiếu ra công chúng

 3. Chỉ thị 01/2006/CT-NHNN của Ngân Hàng Nhà nước

  doc 4p 105 7

  Chỉ thị 01/2006/CT-NHNN của Ngân Hàng Nhà nước về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước

 4. Quyết định 09/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

  doc 7p 110 6

  Quyết định 09/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi Quy chế về việc công bố công khai báo cáo tài chính đối với Ngân hàng thương mại cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 1407/2004/QĐ-NHNN ngày 01/11/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

 5. Nghị định 69/2007/NĐ-CP của Chính phủ

  doc 7p 241 30

  Nghị định 69/2007/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam

 6. Quyết định 24/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 22p 400 75

  Quyết định 24/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

 7. Thông tư 07/2007/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 12p 133 7

  Thông tư 07/2007/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành một số nội dung Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng thương mại Việt Nam

 8. Quyết định 14/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 11p 247 90

  Quyết định 14/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại

 9. Công văn 2017/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  pdf 1p 67 3

  Công văn 2017/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý những khoản nợ ngân hàng thương mại vay quỹ bảo hiểm xã hội

 10. Quyết định 60/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 3p 153 21

  Quyết định 60/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại

 11. Thông tư 12/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  pdf 7p 275 80

  Thông tư 12/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung trong cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại ban hành theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 12. Công văn 3982/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước

  doc 1p 195 5

  Công văn 3982/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng tài khoản tiền gửi cho phòng giao dịch liền kề của các ngân hàng thương mại

 13. Nghị định của chính phủ về tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại

  pdf 55p 343 32

  Tham khảo tài liệu 'nghị định của chính phủ về tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=12
p_intCateID2=174
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2