intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.509
lượt xem
244
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Một số chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản hướng dẫn quy chế hoạt động, quản lý và điều hành chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành và các vấn đề liên quan đến chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 thủ tướng chính phủ.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

 1. Thông tư liên tịch 98/2008/TTLT/BTC-BCT của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương

  pdf 6p 169 5

  Thông tư liên tịch 98/2008/TTLT/BTC-BCT của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược 2020

 2. Thông tư liên tịch số 219/2012/TTLT-BTCBKHCN

  pdf 16p 45 5

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020

 3. Quyết định số 92/QĐ-BCĐCNC

  pdf 4p 55 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020

 4. Quyết định số 2457/QĐ-TTg

  pdf 20p 86 8

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001

 5. Quyết Định Số: 2940/QĐ-BCT

  pdf 9p 65 2

  VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ĐỂ TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2011 THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HOÁ DƯỢC ĐẾN NĂM 2020” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 6. Quyết định số 1895/QĐ-TTg

  pdf 13p 53 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2