intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số điều lệ về luật kinh doanh bảo hiểm

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 15 tài liệu

1.531
lượt xem
233
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Một số điều lệ về luật kinh doanh bảo hiểm
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM.XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM...

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số điều lệ về luật kinh doanh bảo hiểm

 1. Nghị định số 123/2011/NĐ-CP

  pdf 23p 115 16

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM CHÍNH PHỦ

 2. Luật số: 61/2010/QH12

  doc 7p 131 16

  LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

 3. Thông tư số 174/1998/TT-BTC

  pdf 10p 76 1

  Thông tư số 174/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn áp dụng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm do Bộ tài chính ban hành

 4. Thông tư số 26/1998/TT-BTC

  pdf 9p 100 2

  Thông tư số 26/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

 5. Nghị định số 74-CP

  pdf 4p 87 5

  Nghị định số 74-CP về kinh doanh bảo hiểm do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm

 6. Thông tư số 43 TC/TCT

  pdf 4p 79 4

  Thông tư số 43 TC/TCT về việc hướng dẫn thuế doanh thu đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm

 7. Thông tư số 46/TC-CĐTC

  pdf 20p 79 7

  Thông tư số 46/TC-CĐTC về kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/CP ngày 18/12/93 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm

 8. Thông tư số 71/2001/TT-BTC

  pdf 37p 98 5

  Thông tư số 71/2001/TT-BTC về Luật kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

 9. Luật số 24/2000/QH10

  pdf 41p 129 19

  Luật số 24/2000/QH10 về Kinh doanh bảo hiểm do Quốc hội ban hành

 10. Thông tư số 155/2007/TT-BTC

  doc 40p 246 47

  Thông tư số 155/2007/TT-BTC về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

 11. Thông tư số 124/2012/TT-BTC

  pdf 55p 84 3

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2011/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2