intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số luật giáo dục về giáo học học sinh dân tộc thiểu số

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

1.117
lượt xem
96
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Một số luật giáo dục về giáo học học sinh dân tộc thiểu số
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo phương châm đào tạo cán bộ và chính sách dân tộc của Đảng và Chính phủ, cần chú ý đưa những học sinh tốt người dân tộc thiểu số vào các trường đại học và chuyên nghiệp trung cấp, đào tạo thành những người lao động có giác ngộ xã hội chủ nghĩa, có văn hóa, có sức khỏe, nhằm mở rộng đội ngũ tri thức và công nhận của các dân tộc để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế và văn hóa nước nhà. Để thực hiện phương châm trên, Bộ Giáo dục quy định những điều dưới đây áp dụng trong việc tuyển lựa học sinh người dân tộc thiểu số vào học các trường đại học và chuyên nghiệp trung cấp niên khóa 1959-1960 (riêng đối với cán bộ, công nhân, quân nhân người dân tộc thiểu số thì áp dụng theo thông tư số 22-TT/LB ngày 25-3-1959 của Liên bộ Nội vụ - Giáo dục)

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số luật giáo dục về giáo học học sinh dân tộc thiểu số

 1. Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND

  pdf 4p 113 4

  Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã, miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 2. Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND

  pdf 16p 40 5

  NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH ĐẮK NÔNG TỪ NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐẾN NĂM HỌC 2015 - 2016. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 5

 3. Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND

  pdf 3p 82 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ NỘI TRÚ HỌC NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

 4. Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT

  pdf 5p 80 5

  THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC DẠY HỌC, KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

 5. Quyết định số 64/2002/QĐ-UBBT

  pdf 4p 64 1

  Quyết định số 64/2002/QĐ-UBBT về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

 6. Thông tư liên tịch số 65/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH

  pdf 6p 112 4

  Thông tư liên tịch số 65/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú do Bộ tài chính - Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành

 7. Quyết định số 75/2005/QĐ-UBND

  pdf 5p 58 2

  Quyết định số 75/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã, miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 8. Quyết định số 267/2005/QĐ-TTg

  pdf 3p 115 2

  Quyết định số 267/2005/QĐ-TTg về chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 9. Quyết định số 333/QĐ-UBDT

  pdf 3p 35 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC CHO HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG KỲ THI QUỐC GIA NĂM 2011, 2012 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2