intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số qui định về trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 11 tài liệu

1.421
lượt xem
191
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Một số qui định về trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập hợp các văn bản quyết định về việc ban hành qui định về trình tự, thủ tục, thu hồi giao đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu sau qui hoạch đất đai.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số qui định về trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất

 1. THÔNG TƯ 14/2009/TT-BTNMT

  doc 19p 315 69

  THÔNG TƯ 14/2009/TT-BTNMT QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

 2. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------Số: 22/2012/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

  pdf 8p 106 7

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------Số: 22/2012/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Nha Trang, ngày 04 tháng 07 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy...

 3. Quyết định số 177/2012/QĐ-UBND

  pdf 38p 58 4

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 177/2012/qđ-ubnd', văn bản luật, bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Quyết định số 507/QĐ-UBND

  pdf 2p 78 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ CÔNG CHĂM SÓC, BẢO VỆ RỪNG VÀO PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY CỐI HOA MÀU VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1572/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA UBND TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

 5. Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND

  pdf 61p 81 6

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 6. Nghị định Số: 84/2007/NĐ-CP của chính phủ

  doc 32p 233 27

  Tham khảo tài liệu 'nghị định số: 84/2007/nđ-cp của chính phủ', văn bản luật, bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Quyết định số 1022/2006/QĐ-UBND

  pdf 15p 74 5

  Quyết định số 1022/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 8. Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND

  pdf 19p 60 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2