intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.642
lượt xem
207
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Một số quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ban hành Quy chế tổ chức thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ do Uỷ ban Chứng khoáng Nhà nước ban hành.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán

 1. Thông tư 226/2010/TT-BTC

  pdf 25p 76 20

  Tham khảo tài liệu 'thông tư 226/2010/tt-btc', văn bản luật, chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Quyết định 23/QĐ-VSD

  pdf 30p 109 14

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

 3. Quyết định số 05/1998/QĐ-UBCK3

  pdf 33p 92 11

  Quyết định số 05/1998/QĐ-UBCK3 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ do Uỷ ban Chứng khoáng Nhà nước ban hành

 4. Quyết định số 45/2007/QĐ - BTC

  pdf 44p 114 15

  Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC về quy chế thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ Tài Chính ban hành,để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/QĐ-BTC

 5. Quyết định số 30/2006/QĐ-BTC

  pdf 3p 114 11

  Quyết định số 30/2006/QĐ-BTC về Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ do Bộ Tài chính ban hành, để bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 6. Quyết định số 71/2005/QĐ-BTC

  pdf 2p 105 9

  Quyết định số 71/2005/QĐ-BTC về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ (ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 3/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 7. Luật chứng khoán - Luật 70/2006/QH 11

  pdf 9p 178 14

  Điều 82. Các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán 1. Quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm quỹ đại chúng và quỹ thành viên. 2. Quỹ đại chúng bao gồm quỹ mở và quỹ đóng. Điều 83. Thành lập quỹ đầu tư chứng khoán 1. Việc thành lập và chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng của quỹ đại chúng do công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 90 của Luật này và phải đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. 2. Việc thành lập quỹ thành viên do công ty...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2