intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số tài liệu tìm hiểu về lịch sử hành chính Việt Nam

Chia sẻ: Bút Màu | Ngày: | 10 tài liệu

1.063
lượt xem
10
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Một số tài liệu tìm hiểu về lịch sử hành chính Việt Nam
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà nước là một phạm trù lịch sử của xã hội có giai cấp. Điều kiện quan trọng số một để nhà nước có thể ra đời được là trên cơ sở sản xuất phát triển dẫn đến tình trạng phân hoá xã hội. Bộ sưu tập tổng hợp một số tài liệu tìm hiểu và tham khảo về lịch sử hành chính Việt Nam.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số tài liệu tìm hiểu về lịch sử hành chính Việt Nam

 1. CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM

  ppt 23p 443 150

  Học giả người Anh B.Jones và D.Kavanagh quan niệm: “Hiến pháp là một văn bản thể hiện tinh thần và đường lối chính trị”. M.Beloff và G.Peele cho r ằng: Hiến pháp là tổng thể các quy định điều chỉnh và phân định sự phân chia quyền lực trong hệ thống chính trị.

 2. Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam

  ppt 203p 570 90

  Nghiên cứu sự hình thành, vận hành và phát triển của xã hội loài người thời đã qua Sử là sách không những chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên những công việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vận hội trị loạn của một nước, những trình độ tiến hoá của một dân tộc.

 3. Lịch sử hiến pháp Việt Nam

  ppt 48p 255 46

  Tham khảo bài thuyết trình 'lịch sử hiến pháp việt nam', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Cơ cấu quyền lực và phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam

  pdf 125p 135 28

  Hệ thống cơ quan quyền lực Nhà nước bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các câp. Quyền lực của quốc hội là một trong ba quyền quan trọng nhất trong hệ thống chính trị của các quốc gia trên thế giới: quyền lập pháp. Quyền lực của quốc hội được thể hiện khác nhau tại mỗi quốc gia.

 5. PHÂN CẤP HÀNH CHÍNH VIỆT NAM _1

  pdf 8p 114 14

  Từ năm 1831-1832, vua Minh Mạng lần đầu tiên chia thành 31 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên, trực tiếp dưới cấp trung ương (triều đình).

 6. PHÂN CẤP HÀNH CHÍNH VIỆT NAM _2

  pdf 8p 96 12

  Miền Nam Việt Nam Chính quyền Sài gòn phân ra các cấp hành chính: tỉnh, quận (tương đương với quận và huyện ngày nay), xã; ngoài ra còn có thị xã Đà Nẵng. Đầu năm 1956, thành lập thêm các tỉnh Tam Cần (9/2/1956), Mộc Hóa (17/2/1956), Phong Thạnh ((17/2/1956),Cà Mau (9/3/1956).

 7. PHÂN CẤP HÀNH CHÍNH VIỆT NAM _3

  pdf 5p 83 8

  Là sự phân chia các đơn vị hành chính của Việt Nam thành từng tầng, cấp theo chiều dọc. Theo đó cấp hành chính ở trên (cấp trên) sẽ có quyền quyết định cao hơn, bắt buộc đối với cấp hành chính ở dưới (hay cấp dưới).

 8. Bộ máy hành chính Hoá Châu thời Lê sơ (1428 - 1527) - 1

  pdf 6p 138 15

  Bộ máy hành chính Hoá Châu thời Lê sơ (1428 - 1527) 1 Trong lịch sử xứ Thuận Hoá, người ghi dấu ấn rõ nét nhất đối với cư dân vùng này thời kỳ đầu chính là công chúa Huyền Trân. Tháng 7 - 1306 là một mốc lịch sử quan trọng, đem lại cho Đại Việt phần đất từ sông Hiếu (Quảng Trị) đến sông Thu Bồn (Quảng Nam). Tất cả khởi đầu bằng một động thái ngoại giao khôn khéo của Thượng hoàng Trần Nhân Tông. Mùa hạ năm 1306, vua Chămpa xin dâng hai châu Ô và Lý...

 9. Bộ máy hành chính Hoá Châu thời Lê sơ (1428 - 1527) - 2

  pdf 5p 112 11

  Bộ máy hành chính Hoá Châu thời Lê sơ (1428 - 1527) 2 Huyện thời Lê có một viên trưởng quan gọi là Tri huyện, cùng một viên phó quan gọi là Huyện thừa. Các chức quan này trực tiếp cai quản các công việc trong huyện. Hoạt động cơ bản của huyện là quản lý các xã thuộc huyện mình. Có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý đất đai, thuế khoá và dân đinh của các xã. Đây là đơn vị hành chính quan trọng còn tồn tại đến ngày nay. Tổ chức và hoạt động cai...

 10. Bộ máy hành chính Hoá Châu thời Lê sơ (1428 - 1527) - 3

  pdf 6p 115 11

  Bộ máy hành chính Hoá Châu thời Lê sơ (1428 - 1527) 3 Sau khi nối ngôi, vào tháng 6 năm Bính Tuất (1446) vua Lê Thánh Tông đặt 13 đạo thừa tuyên trong cả nước, trong dó có thừa tuyên Thuận Hoá. “Tháng 2 năm thứ 7 niên hiệu Quang Thuận, vua Lê Thánh Tông đặt ty “Tuyên chánh sứ” tại các đạo và cử Nguyễn Đặc Đạt là “tuyên chánh sứ” Hoá Châu” (15). Vua cũng đã đổi lộ thành phủ, đổi trấn thành châu, rồi chức chuyện vận thành tri huyện, xã quan thành thành xã trưởng. Cuối năm...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2