intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số thủ tục hành chính mới của luật kế hoạch đầu tư

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 18 tài liệu

1.551
lượt xem
216
download

Đây là 18 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/18

Một số thủ tục hành chính mới của luật kế hoạch đầu tư
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI, HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA LUẬT KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số thủ tục hành chính mới của luật kế hoạch đầu tư

 1. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 419-2008-QĐ-BKH

  doc 12p 186 21

  Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Điều 59 và Khoản 4 Điều 63 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và đấu thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu, ...

 2. Quyết định số 2189/QĐ-CT

  pdf 8p 51 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 3. Quyết định số 2227/QĐ-UBND

  pdf 2p 49 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

 4. Quyết định số 2025/QĐ-UBND

  pdf 12p 48 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ/ UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ TỈNH KIÊN GIANG

 5. Quyết định số 1715/QĐ-UBND

  pdf 1p 53 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 6. Quyết định số 1687/QĐ-UBND

  pdf 3p 45 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÂY DỰNG MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH BẾN TRE

 7. Quyết định số 2909/QĐ-UBND

  pdf 1p 51 3

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2909/qđ-ubnd', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Quyết định số 2340/QĐ-UBND

  pdf 43p 38 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

 9. Quyết định số 708/QĐ-UBND

  pdf 1p 51 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

 10. Quyết định số 100/2002/QĐ-UB

  pdf 8p 52 4

  Quyết định số 100/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy định về quy trình và thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng của Thành phố Hà Nội do uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 11. Quyết định số 217/2006/QĐ-UBND

  pdf 9p 73 4

  Quyết định số 217/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính trong quản lý các dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

 12. Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH

  pdf 4p 148 4

  Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH về quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp do Bộ Xây dựng - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 13. Quyết định của bộ kế hoạch và đầu tư số 521-2007-QĐ-BKH

  doc 1p 137 9

  Quyết định của bộ kế hoạch và đầu tư số 521-2007-QĐ-BKH BAN HÀNH MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

 14. Mẫu hồ sơ mời thầu về dịch vụ tư vấn

  doc 74p 291 56

  Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (Ban hành kèm theo Quyết định số 1583/QĐ-BKH ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 15. Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND

  pdf 21p 334 144

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẦU TƯ NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2