intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số văn bản luật về xét xử án hình sự

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

1.282
lượt xem
211
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Một số văn bản luật về xét xử án hình sự
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hội đồng xét xử phải xác định đầy đủ các tình tiết về từng sự việc và về từng tội của vụ án theo thứ tự xét hỏi hợp lý. 2. Khi xét hỏi từng người, chủ tọa phiên tòa hỏi trước rồi đến các Hội thẩm, sau đó đến Kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Những người tham gia phiên tòa cũng có quyền đề nghị với chủ tọa phiên tòa hỏi thêm về những tình tiết cần làm sáng tỏ. Người giám định được hỏi về những vấn đề có liên quan đến việc giám định.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số văn bản luật về xét xử án hình sự

 1. Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH 11 ngày 26/11/2003

  pdf 0p 1043 460

  Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, của các cơ quan, tổ chức và công dân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát hiện chính xác,...

 2. Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12

  pdf 10p 102 6

  Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

 3. Nghị quyết số 720/2008/UBTVQH12

  pdf 6p 119 11

  Nghị quyết số 720/2008/UBTVQH12 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ Luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

 4. Nghị quyết số 781/2009/UBTVQH12

  pdf 6p 155 35

  Nghị quyết số 781/2009/UBTVQH12 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ Luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

 5. Thông tư số 06/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BT-BTPC

  pdf 7p 121 6

  Thông tư 06/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BT-BTPC về việc hướng dẫn một số vấn đề về bảo quản và xử lý tài sản là vật chứng, tài sản bị kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự do Toà án nhân dân tối cao-viện kiểm sát nhân dân tối cao- Bộ tài chính -Bộ tư pháp ban hành

 6. Bộ luật số 19/2003/QH11

  doc 141p 140 29

  Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự

 7. Nghị quyết số 1036/2006/NQ-UBTVQH11

  doc 7p 171 19

  Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khỏan 1 điều 170 của bộ luật tố tụng hình sự

 8. Luật tổ chức Toà án nhân dân số 33/2002/QH10 ngày 02 tháng 4 năm 2002

  pdf 16p 1467 309

  Điều 1 Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự và các Toà án khác do luật định là các cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Toà án xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế, hành chính và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi chức năng của mình, Toà án có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo...

 9. Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự số 20/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000

  pdf 9p 1320 332

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự như sau: 1. Bổ sung Điều 10a về trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng: "Điều 10a. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Trong quá trình tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng, …

 10. Kế hoách số 85/KH-VKSTC

  pdf 5p 72 3

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN AN NINH, MA TÚY

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2