Những bài học Kinh tế học vĩ mô cực hay của Tổ hợp giáo dục TOPICA

Chia sẻ: Ho Nhi | Ngày: | 8 tài liệu

1
2.012
lượt xem
96
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Những bài học Kinh tế học vĩ mô cực hay của Tổ hợp giáo dục TOPICA
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tìm hiểu Kinh tế học vĩ mô và đặc điểm, cấu trúc, hành vi của cả một nền kinh tế nói chung, mời các bạn cùng tham khảo 8 bài học dưới đây của Tổ hợp Topica. Giúp các bạn bổ sung kiến thức về kinh tế vĩ mô cũng như các môn kinh tế học liên quan.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những bài học Kinh tế học vĩ mô cực hay của Tổ hợp giáo dục TOPICA

 1. Kinh tế học Vĩ mô - Bài 1

  pdf 32p 713 187

  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học Vĩ mô. Sự khan hiếm nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất. Xác định và phân tích các mục tiêu (tăng trưởng cao, giảm thất nghiệp, kiềm chế lạm phát,...) và các chính sách Kinh tế Vĩ mô (chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách thu nhập, chính sách kinh tế đối ngoại)

 2. Kinh tế học Vĩ mô - Bài 2

  pdf 30p 561 97

  Đo lường các chỉ tiêu sản lượng của quốc gia như: Tổng sản phẩm quốc dân (GNP). Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Chỉ ra cách xác định các chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số điều chỉnh GDP và tỷ lệ lạm phát. Xây dựng các phương pháp xác định GDP

 3. Kinh tế học Vĩ mô - Bài 3

  pdf 36p 179 36

  Phân tích các yếu tố cấu thành tổng chi tiêu (tổng cầu) và cách xác định mức thu nhập cân bằng của nền kinh tế. Phân tích và làm nổi bật các công cụ và mục tiêu của chính sách tài khóa. Chỉ ra được các giải pháp để tài trợ cho thâm hụt ngân sách Nhà nước

 4. Kinh tế học Vĩ mô - Bài 4

  pdf 32p 185 42

  Phân tích vai trò và chức năng của tiền tệ. Cách xác định cung tiền, cầu tiền, và trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ. Bản chất, nội dung, và cơ chế tác động của chính sách tiền tệ Giúp học viên hiểu được bản chất của tiền tệ, các cách xác định cung tiền, cầu tiền

 5. Kinh tế học Vĩ mô - Bài 5

  pdf 20p 204 56

  Phân tích và xây dựng đường IS. Phân tích và xây dựng đường LM. Đánh giá cơ chế tác động của sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Giúp học viên hiểu bản chất và đánh giá được cơ chế tác động của sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong nền kinh tế đóng

 6. Kinh tế học Vĩ mô - Bài 6

  pdf 22p 214 44

  Xây dựng các mô hình tổng cung và tổng cầu trong ngắn hạn và dài hạn dưới dạng phương trình và đồ thị . Phân tích và đánh giá được các cú sốc của tổng cung và tổng cẩu trong ngắn hạn và dài hạn Giúp học viên phân tích và đánh giá được các cú sốc của tổng cung và tổng cầu trong ngắn hạn và dài hạn; xem xét tác động của nó như thế nào đến sản lượng, giá cả, việc làm của nền kinh tế.

 7. Kinh tế học Vĩ mô - Bài 7

  pdf 38p 246 88

  Phân tích khái niệm lạm phát và thất nghiệp. Phân tích các tác động của lạm phát và thất nghiệp đến nền kinh tế. Chỉ ra các giải pháp nhằm kiềm chế mức lạm phát và hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Bổ sung: Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp (đường Phillips, và các nhân tố làm dịch chuyển và di chuyển đường Phillips)

 8. Kinh tế học Vĩ mô - Bài 8

  pdf 30p 191 40

  Phân tích lý thuyết về lợi thế so sánh và lợi thế tuyệt đối, các xu hướng hạn chế thương mại quốc tế Phân tích cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái Phân tích tác động của chính sách vĩ mô dưới các hệ thống tỷ giá hối đoái khác nhau và vốn luân chuyển hoàn hảo

Đồng bộ tài khoản