intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Những qui định tuyển sinh đại học cao đẳng

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 8 tài liệu

1.141
lượt xem
146
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Những qui định tuyển sinh đại học cao đẳng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin tham khảo về các các qui định tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lưu

Tài liệu trong BST: Những qui định tuyển sinh đại học cao đẳng

 1. Thông tư liên tịch 63/2008/TTLT/BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

  pdf 4p 160 13

  Thông tư liên tịch 63/2008/TTLT/BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề hệ chính quy năm học 2008 - 2009

 2. THÔNG BÁO Số 653/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục đào tạo

  pdf 3p 195 20

  Ngày 10/9/2009, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp bàn về việc tổ chức thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học. Tham dự cuộc họp có GS. TSKH. Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Giáo dục...

 3. Quyết định số 05/2006/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  pdf 4p 195 6

  Quyết định số 05/2006/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 4. Quyết định số 04/2004/QĐ-BGDĐT

  pdf 5p 65 2

  Quyết định số 04/2004/QĐ-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 5. Quyết định số 41/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết Khu đô thị đại học Tây Nam Hà Nội - Tỉ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành

  pdf 8p 84 6

  Quyết định số 41/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết Khu đô thị đại học Tây Nam Hà Nội - Tỉ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành

 6. Thông báo Số: 9550/BGDĐT- KTKĐCLGD của Bộ giáo dục và đào tạo

  doc 4p 135 10

  Thông báo của Bộ giáo dục và đào tạo V/v Cấu trúc đề thi và hình thức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009

 7. THÔNG TƯ 15/2011/TT-BGDĐT

  doc 6p 114 4

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2008/QĐ-GDĐT NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 8. Luật số 08/2012/QH13

  pdf 39p 146 18

  LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật giáo dục đại học.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2