intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tập hợp bài giảng quản trị dự án

Chia sẻ: Ben Ben | Ngày: | 7 tài liệu

2.994
lượt xem
815
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tập hợp bài giảng quản trị dự án
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý dự án là một quá trình lập kế hoạch, tổ chức, theo dõi và quản lý các công việc và nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu dặt ra với nhiều ràng buộc về thời gian, chi phí và các nguồn tài nguyên.Bộ sưu tập giúp ta hiểu rõ hơn quản trị dự án, các thức tổ chức, hoạch định dự án, lập tiến độ dự án...

Lưu

Tài liệu trong BST: Tập hợp bài giảng quản trị dự án

 1. Quản trị dự án - Chương 1

  pdf 11p 490 192

  Tài liệu tham khảo giáo trình quản trị dự án - Chương 1 : Tổng quan về dự án và quản trị dự án

 2. Quản trị dự án - Chương 2

  pdf 7p 404 182

  Tài liệu tham khảo giáo trình quản trị dự án - Chương 2 : Tổ chức quản lý dự án

 3. Quản trị dự án - Chương 3

  pdf 7p 376 191

  Tài liệu tham khảo giáo trình quản trị dự án - Chương 3: Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả tài chính bằng phương pháp gản đơn

 4. Quản trị dự án - Chương 4

  pdf 10p 416 197

  Tài liệu tham khảo giáo trình quản trị dự án - Chương 4: Phân tích hiệu quả tài chính bằng phương pháp phát hiện giá

 5. Quản trị dự án - Chương 5

  pdf 5p 408 185

  Tài liệu tham khảo giáo trình quản trị dự án - Chương 5: hoạch định dự án

 6. Quản trị dự án - Chương 6

  pdf 12p 436 199

  Tài liệu tham khảo giáo trình quản trị dự án - Chương 6: Lập tiến độ dự án

 7. Quản trị dự án - Chương 7

  pdf 11p 456 268

  Tài liệu tham khảo giáo trình quản trị dự án - Chương 7: kiểm soát dự án

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2