intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tập hợp các qui định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 15 tài liệu

1.502
lượt xem
218
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Tập hợp các qui định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qui định về đơn giá thuê đất, thuê mặt bằng nước trong kinh doanh sản xuất.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tập hợp các qui định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước

 1. Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

  pdf 15p 67 2

  Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

 2. Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND

  pdf 3p 46 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

 3. Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND

  pdf 8p 78 8

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ, ĐẤU THẦU DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHUYỂN TỪ THUÊ ĐẤT SANG GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ...

 4. Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND

  pdf 5p 67 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT HÀNG NĂM, GIÁ THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 5. Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND

  pdf 5p 56 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

 6. Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND

  pdf 5p 67 7

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT VÀ GIÁ THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

 7. Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND

  pdf 9p 68 5

  QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 8. Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND

  pdf 11p 74 6

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 9. Quyết định Số: 30/2009/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

  pdf 5p 135 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, GIÁ CHO THUÊ MẶT NƯỚC BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

 10. Quyết định Số: 27/2009/QĐ-UBND CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

  pdf 4p 120 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 11. Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND

  pdf 4p 97 3

  Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá thuê mặt nước, đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

 12. Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND

  pdf 8p 52 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2