intTypePromotion=1
ADSENSE

Tập tài liệu hay về sử dụng vốn FDI ở Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | 10 tài liệu

2.436
lượt xem
534
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tập tài liệu hay về sử dụng vốn FDI ở Việt Nam
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở khía cạnh tích cực, cơ quan quản lý nhận định các doanh nghiệp FDI có tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với mức tăng GDP chung cả nước. Đây cũng là khu vực đóng góp lớn vào xuất khẩu khi nâng tỷ trọng từ 45,2% (2001) lên tới 64% (2012) tổng giá trị hàng hóa xuất cảng của cả nước. Các doanh nghiệp cũng góp phần thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất khẩu theo hướng giảm tỷ trọng sản phẩm khai khoáng, mặt hàng sơ cấp, tăng dần tỷ trọng hàng chế tạo và mở rộng thị trường.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tập tài liệu hay về sử dụng vốn FDI ở Việt Nam

 1. Đề án “Thực trạng huy động vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua”

  pdf 26p 3653 1376

  Sự nghiệp đổi mới ở nước ta trong thời gian qua đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng. Việt Nam không những đã vượt qua được sự khủng hoảng triền miên trong thập kỷ 80 mà còn đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân năm 6,94% (sau 15 năm đổi mới 1986-2000). Công nghiệp giữ nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 13,5%, lạm pháp đẩy lùi, đời sống đại bộ phận nhân dân được cải...

 2. Luận văn: Tình hình thu hút nguồn vốn FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc_ Thực trạng và giải pháp

  pdf 46p 145 48

  Ngày nay, thế giới đang đến Việt Nam và Việt Nam cũng bắt đầu đi ra thế giới. Đây là xu hướng phù hợp với quy luật của sự phát triển, là điều kiện tiên quyết để Việt Nam hội nhập nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Trong những thập niên gần đây loài người đã chứng kiến sự bùng nổ của hoạt động đầu tư trực tiếp trên phạm vi toàn cầu. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment) đã trở thành một trong hai xu hướng nổi bật trong nền kinh tế thế giới,...

 3. Luận văn: Luận giải các vấn đề cơ bản và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của FDI đối với sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam

  pdf 54p 282 83

  Trong quá trình đổi mới,chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,chính sách hợp tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI-Foreign Direct Investment) đã trở thành một bộ phận quan trọng trong chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam những năm qua diễn ra rất sôi động và đạt được những thành tựu đáng khích lệ, khu vực kinh tế có vốn FDI sau 18 năm đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển...

 4. Đề tài : Tiến hành đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI tại Bình Định năm 2008 -2011 từ đó đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI trong giai đoạn tiếp theo

  doc 0p 321 111

  Cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế – xã hội, đầu tư trực tiếp nước ngoài đang có xu hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ và có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế nước ta. Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trong những năm qua Bình Định đã nhận thức rõ tầm quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của Bình Định nói riêng nhưng quy mô FDI vào tỉnh...

 5. Tiểu luận Kinh tế vĩ mô: Việc sử dụng vốn FDI ở Việt Nam

  doc 16p 1506 727

  Tiểu luận Kinh tế vĩ mô: Việc sử dụng vốn FDI ở Việt Nam trình bày vai trò của FDI đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam, hạn chế của việc sử dụng vốn FDI, thực trạng thu hút và sử dụng vốn FDI, nguyên nhân sử dụng vốn FDI không hiệu quả và giải pháp.

 6. Đề tài "Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2003 - 2010"

  doc 99p 621 335

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút fdi vào vĩnh phúc trong giai đoạn 2003 - 2010"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Tiểu luận nhóm : "Xu thế FDI thế giới 3 năm gần đây"

  doc 39p 505 243

  năm này vẫn là năm đánh dấu đỉnh cao của chu kỳ liên tục tăng trưởng FDI với dòng vốn toàn cầu tăng 30% và đạt 1.833 tỷ đô, phá kỷ lục cũ của đỉnh cao 2000 ( 1411 tỷ đô ). Trước đó, năm 2006 cũng chứng kiến FDI thế giới tăng trưởng tới 38% và đạt 1.306 tỷ đô. Cả 3 khu vực kinh tế chủ chốt là: nhóm các nước phát triển, nhóm các nước đang phát triển và các nên kinh tế đang chuyển đổi Đông Nam Âu, khối Commonwealth of Independent Stat (CIS) (gồm 12/15...

 8. Báo cáo " Tình hình thu hút và sử dụng FDI tại Việt Nam và Trung Quốc"

  ppt 62p 1463 761

  Khái niệm • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một loại hình của đầu tư quốc tế, trong đó người chủ sở hữu vốn đồng thời là người trực tiếp điều hành hoạt động sử dụng vốn • Nguồn vốn FDI chủ yếu được thực hiện từ nguồn vốn tư nhân, vốn của các công ty nhằm mục đích thu được lợi nhuận cao hơn qua việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài....

 9. ĐỀ ÁN: “Giải thích tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước”

  pdf 27p 566 258

  Tác động này được xem là các tác động tràn của FDI, góp phần làm tăng năng suất của các doanh nghiệp trong nước và cuối cùng là đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nói chung. Trên thực tế không phải nước nào cũng đạt được cùng một lúc hai kỳ vọng này. Một số nước thu hút được dũng vốn FDI khỏ lớn nhưng tác động tràn hầu như không xảy ra. Ở một tỡnh thế khác, vốn FDI vào một nước có thể làm tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế nhưng đóng góp của nguồn vốn...

 10. Luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn FDI trong các doanh nghiệp của ngành dệt may

  pdf 98p 151 34

  Cùng với quá trình mở cửa hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, Việt Nam khi bước vào thời kỳ CNH-HĐH đất nước thì không thông hình thành một ngành công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Nhưng thiếu vốn đang là vấn đề nan giải của các doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, không thể có con đường nào khác là phát triển liên doanh liên kết với nước ngoài nhằm thu hút thêm vốn để hiện đại hoá công nghệ sản xuất những mặt hàng chất lượng đủ sức cạnh tranh trên thị trường...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2