intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thông tin qui định về luật bảo hiểm y tế

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.386
lượt xem
169
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Thông tin qui định về luật bảo hiểm y tế
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tập hợp các qui định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.nước ngoài tại Việt

Lưu

Tài liệu trong BST: Thông tin qui định về luật bảo hiểm y tế

 1. Nghị định 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ

  pdf 0p 267 61

  Nghị định 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

 2. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

  doc 35p 239 47

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

 3. Luật số 25/2008/QH12: Luật Bảo hiểm y tế

  doc 22p 420 112

  Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 25/2008/QH12 về Bảo hiểm y tế. Căn cứ vào Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế.

 4. Thông tư Số: 02/2010/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ

  pdf 13p 188 25

  THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BỔ SUNG SỬ DỤNG CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

 5. Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

  pdf 5p 79 6

  Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

 6. Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

  pdf 21p 304 27

  Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

 7. Quyết định số 1071/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội

  pdf 8p 367 29

  Điều 1:Ban hành bộ mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), sau đây gọi tắt là mã thẻ BHYT .Mã thẻ BHYT nhằm mục đích phân loại, thống kê đối tượng tham gia BHYT ; là căn cứ xác định quyền lợi của người tham gia BHYT khi khám bệnh , chữa bệnh BHYT phù hợp với với phương quản lý hiện nay và dần ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý.

 8. Nghị định 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ

  pdf 10p 418 57

  Nghị định 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2