intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp tài liệu về luật nhà đất

Chia sẻ: Lê Trinh | Ngày: | 11 tài liệu

1.756
lượt xem
235
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Tổng hợp tài liệu về luật nhà đất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Đất đai là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, là tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh những quan hệ đất đai hình thành trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt số phận pháp lý của đất đai nhằm sử dụng đất đai đạt hiệu quả cao phù hợp với lợi ích của Nhà nước và người sử dụng đất.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp tài liệu về luật nhà đất

 1. Nghị định của chính phủ về luật đất đai

  doc 10p 1183 175

  Nghị định của chính phủ về luật đất đai quy định chi tiết thi hành luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

 2. VĂN BẢN LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

  pdf 8p 101 13

  Để khuyến khích sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả; thực hiện công bằng, hợp lý sự đóng góp của tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vào ngân sách Nhà nước; Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định thuế sử dụng đất nông nghiệp. CHươNG I NHữNG QUY địNH CHUNG Điều 1 Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp đều phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp (gọi chung là hộ nộp thuế). Hộ...

 3. LUẬT THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  pdf 6p 135 11

  Để tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, khuyến khích sử dụng đất có hiệu quả, bảo đảm công bằng về nghĩa vụ nộp thuế và động viên vào ngân sách Nhà nước một phần thu nhập của người sử dụng đất khi chuyển quyền sử dụng đất; Căn cứ vào Điều 80 và Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào các điều 3, 73 và 79 của Luật đất đai; Luật này quy định về thuế chuyển quyền sử dụng đất. CHươNG I NHữNG QUY...

 4. LUẬT NHÀ ĐẤT

  doc 9p 300 119

  cho thuê và cho thuê lại quyền sự dụng đất được đặt ra trong trường hợp người sự dụng đấtđược nhà nước giao đất, cho thuê đất do những nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau không trực tiếp khai thác và sự dụng trên đất, trong trường hợp này người sự dụng đất có quyền cho thuê hoặc cho thuê lại quyền sự dụng đát của mình.

 5. Bài tập về luật đất đai

  doc 28p 1284 563

  Câu 1: Hãy phân tích luận đề: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dan do Nhà nước thống nhất quản lý". Luận đề này ngày từ Luật Đất đai năm 1987 đã được khẳng định. Qua các lần sửa đổi bổ sung. Luật đất đai 1993, Luật sửa đổi bỏ sung năm 1998 và 2001. Luận đề đó vẫn tiếp tục được nhấn mạnh. Như sậy có thể thấy luận đề này là phù hợp, đúng đắn thể hiện được "ý Đảng, lòng dân" về vấn đề đất đai....

 6. Luật số 113/2003/QH11: Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai.

  doc 71p 764 520

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai.

 7. Chuyên đề: Pháp luật về kinh doanh bất động sản

  ppt 58p 840 313

  "Chuyên đề: Pháp luật về kinh doanh bất động sản" nhằm trình bày với các bạn nội dung chính sau đây: pháp luật về kinh doanh BĐS, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, dân sự, đầu tư, xây dựng, thương mại và doanh nghiệp. Tham khảo chuyên đề bên dưới để biết nội dung chi tiết nhé.

 8. Giáo trình Pháp luật đất đai

  pdf 101p 4281 1927

  Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá và đất đai là một trong những yếu tố cấu thành nên lãnh thổ quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác ở trên trái đất. Đất đai là tư liệu sản xuất chính, không thể thay thế được của một số ngành sản xuất như nông nghiệp, lâm nghiệp. Lịch sử phát triển nông, lâm nghiệp của loài người cũng là lịch sử khai thác và bảo vệ đất đai ngày càng hiệu quả.

 9. Bài giảng Luật đất đai

  ppt 204p 759 207

  Ngành luật đất đai: là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành nhằm thiết lập các quan hệ đất đai trên cơ sở chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và sự bảo hộ đầy đủ của nhà nước đối với các quyền của người sử dụng đất.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2