Trọn bộ bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Ths Hoàng Thanh Long

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 8 tài liệu

0
765
lượt xem
28
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Trọn bộ bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Ths Hoàng Thanh Long
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng nguyên lý thống kê trang bị cho các bạn những khái niệm cơ bản của thống kê, giúp các bạn hiểu các phương pháp của thống kê học từ đó phân tích, đánh giá bản chất của các hiện tượng kinh tế xã hội về mặt lượng.Mời các bạn tham khảo bài giảng

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Ths Hoàng Thanh Long

 1. Chương 1 : Đối tượng và nhiệm vụ thống kê học

  ppt 15p 331 75

  Là hiện tượng số lớn, bao gồm những đơn vị hoặc phần tử cấu thành hiện tượng, cần được quan sát, phân tích mặt lượng của chúng” Các đơn vị, phần tử tạo nên hiện tượng được gọi là các đơn vị tổng thể

 2. Chương 2 : Qúa trình nghiên cứu thống kê

  ppt 60p 660 211

  Nêu lên được mối liên hệ giữa các bộ phận, các mặt của đối tượng nghiên cứu và giữa đối tượng nghiên cứu với các hiện tượng có liên quan..

 3. Chương 3: Phân tổ thống kê

  ppt 23p 1145 217

  “ Phân tổ thống kê là căn cứ vào một (hay một số) tiêu thức nào đó, tiến hành phân chia các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ (và các tiểu tổ) có tính chất khác nhau”

 4. Chương 4 : Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội

  ppt 66p 961 216

  “Biểu hiện trình độ phổ biến của hiện tượng trong điều kiện lịch s ử cụ thể. Nó được tính bằng cách so sánh mức độ của hai hi ện t ượng khác nhau nhưng có mối quan hệ với nhau”

 5. Chương 5: Hồi quy và tương quan

  ppt 23p 511 148

  Mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau giữa các chỉ tiêu hoặc tiêu thức của hiện tượng trong đó sự biến động của một chỉ tiêu này (chỉ tiêu kết quả) là do tác động của nhiều chỉ tiêu khác (chỉ tiêu nguyên nhân) gọi là liên hệ tương quan”

 6. Chương 6 : Dãy số thời gian

  ppt 38p 1066 269

  Mức độ bình quân theo thời gian chỉ tiêu phản ánh mức độ đại biểu của hiện tượng trong từng giai đoạn phát triển nhất định, được tính bằng cách bình quân hóa các mức độ khác nhau trong dãy số

 7. Chương 7 : Chỉ số

  ppt 23p 1292 224

  Chỉ số là chỉ tiêu tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa các mức độ của một hiện tượng kinh tế xã hội. Tác dụng của chỉ số là biểu hiện sự biến độn của hiện tượng kinh tế theo thời gian

 8. Chương 8 : Điều tra chọn mẫu

  ppt 25p 582 128

  Một loại điều tra không toàn bộ. Chọn ra một số đơn vị trong toàn bộ các đơn vị đề điều tra thực tế, các đơn vị được chọn theo những nguyên tắc nhất định để đảm bảo tính chất đại biểu..

Đồng bộ tài khoản