Trọn bộ giáo trình chọn tạo giống cây trồng dành cho sinh viên chuyên ngành nông lâm

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | 12 tài liệu

0
1.499
lượt xem
71
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Trọn bộ giáo trình chọn tạo giống cây trồng dành cho sinh viên chuyên ngành nông lâm
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tailieu.vn xin gửi đến các bạn đọc bộ giáo trình về môn chọn tạo giống cây trồng, giúp các bạn tham khảo và có được các kiến thức về cơ sở khoa học và cơ sở duy truyền, phương pháp và kỹ thuật cơ bản áp dụng trong chọn tạo giống cây trồng. Các bạn sẽ dễ dàng nắm được kiến thức môn học này và vận dụng được kiến thức vào trong thực tiễn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ giáo trình chọn tạo giống cây trồng dành cho sinh viên chuyên ngành nông lâm

 1. Giáo trình -Chọn giống cây trồng - chương 1

  pdf 9p 362 112

  Chương 1: Chọn giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp Lịch sử chọn giống cây trồng Nông nghiệp trở thành một phương pháp sản xuất lượng thực thực phẩm khoảng 10000 năm trước. Là một bộ phận của nông nghiệp con người chuyển từ săn bắn

 2. Giáo trình -Chọn giống cây trồng - chương 2

  pdf 14p 282 85

  Chương 2: Nguồn gen thực vật trong chọn giống cây trồng Khái niệm nguồn gen thực vật và ý nghĩa của nguồn gen thực vật trong chọn giống Nguồn gen thực vật là một tập hợp vật liệu thực vật, có thể là các giống địa phương, các giống cải tiến, hay các loài hoang dại

 3. Giáo trình -Chọn giống cây trồng - chương 3

  pdf 10p 243 84

  Chương 3: Phương thức sinh sản, tính tự bất hợp và bất dục đực ở thực vật Phương thức sinh sản ở thực vật Thực vật có hai phương thức sinh sản chủ yếu: sinh sản hữu tính (bằng hạt) và sinh sản vô tính (bằng các bộ phân sinh dưỡng)

 4. Giáo trình -Chọn giống cây trồng - chương 4

  pdf 17p 204 84

  Chương 4: Di truyền số lượng trong chọn giống cây trồng Lập kế hoạch và thực hiện một chương trình chọn giống để cải tiến các tính trạng số lượng phụ thuộc rất lớn vào mức độ biến động di truyền của nguồn vật liệu chọn giống.

 5. Giáo trình -Chọn giống cây trồng - chương 5

  pdf 12p 190 79

  Chương 5: Phương pháp chọn lọc ở cây tự thụ phấn Cấu trúc di truyền của quần thể cây tự thụ phấn Các cá thể của quần thể tự thụ phấn thường đồng hợp tử. Dị hợp tử xảy ra ở một hay nhiều locut khi có đột biến hoặc lai hai bố mẹ đồng tử có alen khác nhau.

 6. Giáo trình -Chọn giống cây trồng - chương 6

  pdf 13p 283 101

  Chương 6: Phương pháp chọn lọc giữa cây giao phấn Giống ở cây giao phấn là quần thể bao gồm các cá thể giao phối ngẫu nhiên cùng chia sẻ một vốn gen chung. Khác với cây tự thụ phấn, chọn lọc cá thể không thể tạo ra giống dòng thuần đồng nhất do dị hợp tử và sự phân ly ở thế hệ con.

 7. Giáo trình -Chọn giống cây trồng - chương 7&8

  pdf 24p 246 86

  Chương 7: Chọn giống ở cây sinh sản vô tính Nhiều loài cây trồng quan trọng sinh sản bằng con đường vô tính. Có thể phân chia các loài cây sinh sản vô tính thành các nhóm sau: Kết hạt bình thường nhưng nhân giống vô tính: các loài cây trồng trong nhóm này ra hoa, kết quả và hình thành hạt bình thường

 8. Giáo trình -Chọn giống cây trồng - chương 9&10

  pdf 17p 184 70

  Chương 9: Lai xa Những ứng dụng của lai xa Lai xa là lai giữa hai loài cùng một chi (lai khác loài) hoặc lai giữa hai loài thuộc hai chi khác nhau (lai khác chi) nhằm chuyển các gen có ích từ loại này sang loại khác.

 9. Giáo trình -Chọn giống cây trồng - chương 11

  pdf 16p 163 71

  Chương 11: Tạo giống lai Ý nghĩa của giống lai Phương pháp lai trình bày ở phần trước (đối với cây tự thụ phấn) sử dụng sự tái tổ hợp các tính trạng hay các gen ở các bố mẹ khác nhau. Khác với phương pháp trên, giống lai sử dụng hiệu ứng lai quan trọng của con lai thế hệ F1

 10. Giáo trình -Chọn giống cây trồng - chương 12

  doc 12p 375 70

  Chương 12: Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng Chọn giống cây trồng là một quá trình sáng tạo liên tục để thỏa mãn nhu cầu thay đổi của con người. Cho tới một tương lai gần các phương pháp chọn giống thông thường vẫn là phương pháp phổ biến, trong đó tái tổ hợp giửa các kiểu gen

 11. Giáo trình -Chọn giống cây trồng - chương 13

  pdf 14p 176 76

  Chương 13: Khảo nghiệm và công nhận giống cây trồng Khái niệm về giống cây trồng: là một nhóm cây trồng có đặc điềm kinh tế, sinh học và các tính trạng hình thái giống nhau, cho năng suất cao, chất lượng tốt ở các vùng sinh thái khác nhau và điểu kiện kỹ thuật phù hợp.

 12. Giáo trình -Chọn giống cây trồng - chương 14

  pdf 14p 163 53

  Chương 14: Sản xuất hạt giống Nhiệm vụ của sản xuất hạt giống Giống tốt là nền tảng của nền sản xuất nông, lâm nghiệp. Chọn tạo giống mới đòi hỏi công sức lâu dài, chi phí tài chính lớn cũng như kiến thức chuyên môn và kỹ thuật.

Đồng bộ tài khoản