intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyển tập các quy chế về quản lý doanh nghiệp trong văn bản luật

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 11 tài liệu

1.303
lượt xem
208
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Tuyển tập các quy chế về quản lý doanh nghiệp trong văn bản luật
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương thành Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ phần vốn nhà nước góp tại các doanh nghiệp, bao gồm cả các nguồn thu từ quá trình sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để thay thế Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập các quy chế về quản lý doanh nghiệp trong văn bản luật

 1. Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT

  pdf 8p 76 3

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP HÌNH THÀNH TRƯỚC KHI QUY CHẾ QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 105/2009/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CÓ HIỆU LỰC

 2. Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

  pdf 12p 88 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 3. Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND

  pdf 14p 49 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

 4. Quyết định số 2581/2012/QĐ-UBND

  pdf 9p 41 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 5. Quyết định số 193/2012/QĐ-UBND

  pdf 9p 44 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH SAU ĐĂNG KÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 6. Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg

  pdf 15p 44 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUY HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

 7. Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND

  pdf 17p 48 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 8. Thông tư số 184/2012/TT-BTC

  pdf 10p 54 4

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2012/QĐ-TTG NGÀY 10/5/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2