Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hay về luật kinh tế

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | 9 tài liệu

7
19.168
lượt xem
6.296
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hay về luật kinh tế
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi hết học phần

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hay về luật kinh tế

  1. Trắc nghiệm luật kinh tế-phần phá sản

    doc 25p 1481 892

    Tài liệu tham khảo về trắc nghiệm luật kinh tế-luật phá sản

  2. Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh tế

    doc 55p 3742 1932

    Tài liệu tham khảo câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn pháp luật kinh tế, luật kinh tế phần công ty

  3. CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ LUẬT KINH TẾ - PHẦN CÔNG TY

    pdf 141p 2456 1239

    Tài liệu tham khảo về các câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh tế, giúp sinh viên chuyên ngành kinh tế nắm vững và củng cố lại kiến thức về phần công ty. (tài liệu có đáp án để sinh viên kiểm tra)

  4. TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHẦN DN TƯ NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH

    pdf 11p 2296 1238

    Tài liệu tham khảo về các câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh tế, giúp sinh viên chuyên ngành kinh tế nắm vững và củng cố lại kiến thức về phần doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh.

  5. Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại

    doc 10p 2377 1003

    CÂU 1: Luật doanh nghiệp 2005 qui định bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền góp vốn vào các doanh nghiệp để kinh daonh trừ cán bộ công chức nhà nước. Trả lời SAI: vì theo khoản 2 điều 13 luật dn quy định các tổ chức cá nhân ko được quyền góp vốn thành lập quản lý dn ngoài cán bộ công chức nhà nước còn có: - Cơ quan nhà nước đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân VN sử dụng tài sản của để thành lập dn kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan đv mình. - Sĩ...

  6. Trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty

    doc 55p 1188 634

    Tài liệu tham khảo và tuyển tập trắc nghiệm luật kinh tế giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi hết học phần

  7. Trắc nghiệm luật kinh tế phần đầu tư

    doc 15p 772 407

    Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm luật kinh tế phần đầu tư', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  8. Trắc nghiệm luật kinh tế phần tòa án

    doc 15p 650 290

    Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm luật kinh tế phần tòa án', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  9. Câu hỏi trắc nghiệm môn luật kinh tế

    doc 15p 642 261

    Tài liệu tham khảo và tuyển tập trắc nghiệm luật kinh tế giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi hết học phần

Đồng bộ tài khoản