intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú

Chia sẻ: Bst | Ngày: | 8 tài liệu

2.662
lượt xem
673
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Tuyển tập kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nuôi tôm xuất khẩu là một phương hướng và mũi nhọn kinh tế quan trọng của ngành thủy sản. Để từng bước công nghiệp hóa nghề nuôi tôm, chúng ta phải công nghiệp hóa sản xuất tôm giống bằng phương pháp nhân tạo.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú

 1. Cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú part 1

  pdf 10p 324 117

  Nuôi tôm xuất khẩu là một phương hướng và mũi nhọn kinh tế quan trọng của ngành thủy sản. Để từng bước công nghiệp hóa nghề nuôi tôm, chúng ta phải công nghiệp hóa sản xuất tôm giống bằng phương pháp nhân tạo. Từ 1935, tiến sĩ M. Fujinaga lần đầu tiên đã cho đẻ thành công loài tôm He Nhật Bản, nhưng mãi đến năm 60 qui trình sản xuất tôm giống nhân tạo mới tương đối ổn định và đưa vào sản xuất đại trà. Kỷ thuật sản xuất tôm giống cũng được đưa vào nhiều nước...

 2. Cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú part 2

  pdf 10p 248 80

  Tham khảo tài liệu 'cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú part 2', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú part 3

  pdf 10p 211 68

  Tham khảo tài liệu 'cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú part 3', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú part 4

  pdf 10p 192 64

  Tham khảo tài liệu 'cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú part 4', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú part 5

  pdf 10p 166 56

  Tham khảo tài liệu 'cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú part 5', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú part 6

  pdf 10p 173 54

  Tham khảo tài liệu 'cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú part 6', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú part 7

  pdf 10p 194 55

  Tham khảo tài liệu 'cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú part 7', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú part 8

  pdf 5p 152 44

  Tham khảo tài liệu 'cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú part 8', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2