intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định trong luật tố tụng dân sự

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.715
lượt xem
237
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Quy định trong luật tố tụng dân sự
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Toà án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự); trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự (sau đây gọi chung là vụ việc dân sự) tại Toà án; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, cơ quan nhà nước.

Lưu

Tài liệu trong BST: Quy định trong luật tố tụng dân sự

 1. Lệnh số 13/2004/L/CTN

  doc 72p 173 26

  Lệnh công bố bộ luật tố tụng dân sự

 2. Bộ Luật Tố tụng dân sự số 24

  doc 125p 435 213

  Bộ Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004 Bộ Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2003 quy định quy định trình tự...

 3. BỘ LUẬT SỐ : 24/2004/QH11

  doc 93p 208 57

  Bộ luật tố tụng dân sự

 4. Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC

  pdf 13p 211 41

  Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và sự tham gia của viện kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc dân sự do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 5. Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP

  pdf 27p 224 37

  Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật Tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành

 6. Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP: Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Bô luật Tố tụng dân sự năm 2004

  pdf 26p 422 158

  Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phám Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2005 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004. 

 7. Nghị quyết số 742/2004/NQ-UBTVQH11

  pdf 7p 115 19

  Nghị quyết số 742/2004/NQ-UBTVQH11 về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật Tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

 8. Nghị quyết 32/2004/QH11

  pdf 3p 426 15

  Nghị quyết 32/2004/QH11 về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự do Quốc hội ban hành

 9. Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐTP

  pdf 3p 196 29

  NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 56/2010/QH12 NGÀY 24-112010 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2