intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số thông tư về trính tự tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.602
lượt xem
250
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Một số thông tư về trính tự tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp,thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số thông tư về trính tự tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

 1. Thông tư liên tịch số 11-BKH/NG

  pdf 2p 77 2

  Thông tư liên tịch số 11-BKH/NG về việc hướng dẫn thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước do Bộ Kế hoạch và đầu tư và bộ Ngoại giao ban hành

 2. Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT-BTP-BNG

  pdf 7p 70 0

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 11/2008/TTLT-BTP-BNG NGÀY 31/12/2008 CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ BỘ NGOẠI GIAO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐCP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

 3. Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTCVKSNDTC-BCA-BQP

  pdf 20p 90 8

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRA CỨU, XÁC MINH, TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP

 4. Thông tư số 02/2011/TT-BNG

  pdf 5p 58 6

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

 5. Thông tư số 13/2011/TT-BTP

  pdf 19p 131 6

  THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU MẪU VÀ MẪU SỔ LÝ LỊCH TƯ PHÁP

 6. Quyết định số 106/2011/QĐ-UBND

  pdf 8p 94 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC VIỆC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI VÀ TRA CỨU, CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 7. Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA

  pdf 2p 145 2

  Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA về việc quy định việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp - Bộ Công an ban hành

 8. Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND

  pdf 9p 59 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRA CỨU, XÁC MINH, TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2