intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các quy định trong luật hôn nhân gia đình

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.821
lượt xem
211
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Các quy định trong luật hôn nhân gia đình
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập tài liệu văn bản luật chi tiết về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình do Chính phủ ban hành.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các quy định trong luật hôn nhân gia đình

 1. Luật số 22/2000/QH10

  doc 35p 188 66

  Luật hôn nhân gia đình

 2. Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP

  pdf 9p 144 4

  Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

 3. Nghị định số 77/2001/NĐ-CP

  pdf 4p 260 25

  Nghị định số 77/2001/NĐ-CP về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình do Chính phủ ban hành, để quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

 4. Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

  pdf 2p 237 16

  Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình do Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

 5. Chỉ thị số 05/2003/CT-UB

  pdf 2p 109 1

  Chỉ thị số 05/2003/CT-UB về việc thực hiện Nghị định số 68/2002/CP của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 6. Nghị định số 69/2006/NĐ-CP về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

  pdf 7p 415 77

  Nghị định số 69/2006/NĐ-CP về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 7. Quyết định số 3709/QĐ-BTP

  pdf 12p 58 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2