intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số qui định về thủ tục và lệ phí cấp chứng minh nhân dân

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.817
lượt xem
181
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Một số qui định về thủ tục và lệ phí cấp chứng minh nhân dân
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản luật hướng dẫn về thủ tục đăng ký, lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân, đăng ký quản lý hộ khẩu.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số qui định về thủ tục và lệ phí cấp chứng minh nhân dân

 1. Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  pdf 4p 91 2

  Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

 2. Chỉ thị số 28/1999/CT-UB-NC

  pdf 2p 86 2

  Chỉ thị số 28/1999/CT-UB-NC về việc triển khai Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 3. Nghị định số 05/1999/NĐ-CP

  pdf 2p 177 10

  Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân do Chính phủ ban hành

 4. Quyết định 09/2009/QĐ-UBND

  pdf 4p 92 3

  Quyết định 09/2009/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

 5. Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

  pdf 5p 92 2

  Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

 6. Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân; lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

  pdf 5p 75 5

  Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân; lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

 7. Thông tư số 155/2012/TT-BTC

  pdf 4p 68 3

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CHỨNG MINH NHÂN DÂN MỚI

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2