intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập luật các tổ chức tín dụng

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 13 tài liệu

1.392
lượt xem
210
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Tuyển tập luật các tổ chức tín dụng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để bảo đảm hoạt động của các tổ chức tín dụng được lành mạnh, an toàn và có hiệu quả; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập luật các tổ chức tín dụng

 1. Thông tư 01/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  pdf 1p 199 23

  Thông tư 01/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn về lãi suất thoả thuận của tổ chức tín dụng đối với cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng

 2. Sách Luật các tổ chức tín dụng

  pdf 56p 127 9

  . Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với các đối...

 3. Thông tư số 19/2012/TT-NHNN

  pdf 3p 105 4

  Thông tư số 19/2012/TT-NHNN quy định về sửa đổi,bổ sung một số điều của thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng việt nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết thông tư.

 4. Quyết định về việc ban hành Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng

  doc 10p 221 35

  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 154/1998/QĐ-NHNN14 ngày 29/4/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng.

 5. Sửa đổi bổ sung Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  doc 2p 323 60

  Quyết định của thống đốc ngân hàng nhà nước Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 3/2/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

 6. Quyết định Về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  doc 15p 559 147

  Ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng kèm theo Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2002. Những quy định tại Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trái với Quy chế này hết hiệu lực thi hành.

 7. Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng

  doc 15p 550 163

  QUYẾT ĐỊNH Số: 1627/2001/QĐ-NHNN CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

 8. Luật Tổ chức tín dụng 1997

  doc 35p 199 55

  Tham khảo tài liệu 'luật tổ chức tín dụng 1997', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Quyết định 14/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 2p 142 5

  Quyết định 14/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 516/2003/QĐ-NHNN ngày 26/5/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

 10. Chỉ thị 02/2006/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng

  doc 4p 352 103

  Chỉ thị 02/2006/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng

 11. Văn bản về Luật các tổ chức tín dụng

  pdf 69p 324 112

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật các tổ chức tín dụng. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2