intTypePromotion=1
ADSENSE

TUYỂN TẬP VĂN BẢN LUẬT VỀ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 17 tài liệu

1.705
lượt xem
281
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

TUYỂN TẬP VĂN BẢN LUẬT VỀ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định đã quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; việc xử lý kết quả rà soát; trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản và các điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản. Theo đó, rà soát văn bản quy phạm pháp luật là việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội.

Lưu

Tài liệu trong BST: TUYỂN TẬP VĂN BẢN LUẬT VỀ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 1. Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND

  pdf 3p 61 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

 2. Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND

  pdf 4p 84 1

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4

 3. Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND

  pdf 9p 46 1

  NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI VÀ KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VÀ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

 4. Quyết dịnh số 04/2012/QĐ-UBND

  pdf 25p 48 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

 5. Quyết dịnh số 03/2012/QĐ-UBND

  pdf 14p 36 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

 6. Quyết dịnh số 03/2012/QĐ-UBND

  pdf 13p 41 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ

 7. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND-TP

  pdf 13p 56 5

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

 8. Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND

  pdf 3p 33 1

  NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2