Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

22 quy luật bất biến trong Marketing

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

692
lượt xem
160
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

22 quy luật bất biến trong Marketing: Nguyên tắc về sự dẫn đầu, Nguyên tắc về chủng loại, Nguyên tắc bậc thang, Nguyên tắc về song đôi, Nguyên tắc về tư duy và nhận thức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 22 quy luật bất biến trong Marketing

  1. SAOBAOBINH.COM.VN - THIETKELOGODEP.NET 22 quy lu t b t bi n trong Marketing 1. Nguyên t c v s d n ñ u. Là s n ph m ñ u tiên bao gi cũng có ưu th hơn s n ph m t t hơn 2. Nguyên t c v ch ng lo i. N u b n không th là s n ph m ñ u tiên c a m t ch ng lo i, hãy thay ñ i tính ch t c a ch ng lo i ñó, ho c t o ra m t ch ng lo i m i mà b n có th là s n ph m ñ u tiên. 3. Nguyên t c b c thang. Chi n lư c mà b n s áp d ng tuỳ thu c vào n c thang th m y mà b n ñang ñ ng. 4. Nguyên t c v song ñôi. V lâu dài, m i cu c ñua tranh r i s ch còn l i hai con ng a. 5. Nguyên t c v tư duy và nh n th c. Marketing không ph i là m t tr n chi n c a các s n ph m, nó là m t tr n chi n v nh n th c c a khách hàng, và ñôi khi chi m lĩnh nh n th c c a khách hàng trư c t o ra nhi u ưu th hơn là thâm nh p th trư ng trư c. 6. Nguyên t c v s t p trung. Khái ni m có tác ñ ng cao nh t trong marketing là s h u m t t trong tư duy c a khách hàng ti m năng. 7. Nguyên t c v s m r ng. Vi c m r ng thêm nhãn hi u thư ng là m t áp l c không th cư ng l i ñư c. 8. Nguyên t c v s ñ c nh t và tính ưu vi t S h u m t v trí ưu vi t trong tư duy c a khách hàng là y u t s ng còn, marketing là m t s n l c liên t c trong quá trình tìm ki m s ñ c nh t. 9. Nguyên t c v s phân chia. Theo th i gian, m t ch ng lo i s n ph m s phân chia và tr thành hai (ho c nhiêu hơn) ch ng lo i. 10. Nguyên t c c a trái tim. Chi n lư c marketing mà không có y u t tình c m thì s không có hi u qu . 11. Nguyên t c v ñ c tính Khi b n ph i t p trung vào ñ c tính s n ph m, b t kỳ khía c nh nào cũng có m t ñ c tính ñ i ngh ch và hi u qu .
  2. SAOBAOBINH.COM.VN - THIETKELOGODEP.NET 12. Nguyên t c v tính th t thà Khi b n ch p nh n m t như c ñi m, khách hàng ti m năng s cho b n m t ưu ñi m 13. Nguyên t c v s hy sinh. Mu n ñư c m t th b n ph i t b m t th khác. 14. Nguyên t c v s thành công. Thành công thư ng d n ñ n kiêu ng o, và kiêu ng o d n ñ n th t b i 15. Nguyên t c v s th t b i Th t b i là ñi u ph i ñư c d ki n và ñư c ch p nh n 16. Nguyên t c v y u t không th lư ng trư c. Tr phi b n chính là ngư i so n ra k ho ch c a ñ i th c nh tranh, b n không th bi t ñư c ñi u gì s xãy ra trong tương l i. 17. Nguyên t c v s cư ng ñi u Tình hình th c t thư ng ngư c l i v i nh ng gì xu t hi n trên báo. 18. Nguyên t c v s gia t c Các chương trình thành công thư ng không ñư c xây d ng d a trên m t nh t th i mà d a trên khuynh hư ng 19. Nguyên t c v vi n c nh. Hi u ng marketing thư ng xãy ra và kéo dài 20. Nguyên t c v s ñ i ngh ch N u b n nh m vào v trì th hai, chi n lư c c a b n do ngư i d n ñ u quy t ñ nh 21. Nguyên t c v xu t x . Xu t x c a thương hi u thư ng quan tr ng hơn ch t lư ng 22. Nguyên lý v ngu n tài nguyên. Không có ñ ngu n ngân sách và ki n th c chuyên môn c n thi t, ý tư ng không th thành hi n th c và thương hi u không th ñư c t o nên.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2