intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạch định thương mại

Xem 1-20 trên 1116 kết quả Hoạch định thương mại
 • Bài viết Đánh giá phát triển đô thị: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Yên trình bày đánh giá thực trạng phát triển đô thị thông qua phân tích thống kê mô tả. Tiêu chí đánh giá dựa vào Luật quy hoạch đô thị năm 2020 quy định và các nghiên cứu trước.

  pdf9p vikoenigsegg 26-09-2022 3 1   Download

 • Khóa luận "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Vận tải Thành Nguyên" với mục tiêu nhằm tìm hiểu cơ sở lý luận về nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Và Vận tải Thành Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf79p vuhuyennhi 06-09-2022 9 1   Download

 • Bài viết Phương pháp tiếp cận cho phân vùng sử dụng đất trong quy hoạch chung đô thị hướng tới phát triển đô thị theo thị trường hướng tới xây dựng công cụ PVSDD định hướng cho đô thị thành những vùng sử dụng đất khác nhau như phân vùng trung tâm, dân cư, công nghiệp, thương mại, hỗn hợp trên nguyên tắc của thị trường và từ đó tạo ra các không gian đô thị theo PVSDD thông qua các quy định quản lý về loại đất sử dụng, mật độ sử dụng đất, tầng cao, khoảng đệm cách ly an toàn môi trường...

  pdf6p viarrinera 26-08-2022 12 1   Download

 • Giáo trình Quản trị học cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Quản trị học; Sự phát triển các lý thuyết quản trị; Môi trường hoạt động của tổ chức; Ra quyết định trong quản trị; Chức năng hoạch định; Chức năng tổ chức; Chức năng lãnh đạo; Chức năng kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf180p canhdongco25 02-08-2022 12 1   Download

 • Giáo trình Quản trị Marketing với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày và giải thích được những kiến thức căn bản, có tính hệ thống về quản trị marketing hiện đại, các khái niệm cơ bản, vai trò của nhà quản trị marketing, các triết lý quản trị marketing, các chiến lược marketing chức năng; Khái niệm và giải thích được các ưu và nhược điểm của các chiến lược chức năng, chiến lược marketing tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf217p canhdongco25 02-08-2022 14 2   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên sau khi học xong môn học này sẽ nắm vững được các kiến thức căn bản về marketing, có hiểu biết và phân tích, ra quyết định, triển khai các quyết định marketing, kiến thức về hành vi khách hàng; thành thạo lập và triển khai nghiên cứu, giải quyết các vấn đề marketing, hoạch định chiến lược, chính sách marketing, kỹ năng tốt và nghiên cứu và điều tra marketing, có khả năng phân tích, lão kế hoạch, thực thi, kiểm soát các công cụ của traveling;...

  pdf49p k56hh1 07-08-2022 17 2   Download

 • Giáo trình "Marketing thương mại điện tử" nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cơ bản để triển khai các hoạt động từ quản trị chiến lược và quản trị chiến thuật các hoạt động, các quá trình marketing cơ bản của một doanh nghiệp làm thương mại điện tử theo tiếp cận giá trị cung ứng cho khách hàng và quản trị tri thức.

  pdf163p ryomaechizen 01-07-2022 24 6   Download

 • Giáo trình "Marketing thương mại điện tử" nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cơ bản để triển khai các hoạt động từ quản trị chiến lược và quản trị chiến thuật các hoạt động, các quá trình marketing cơ bản của một doanh nghiệp làm thương mại điện tử theo tiếp cận giá trị cung ứng cho khách hàng và quản trị tri thức. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan marketing thương mại điện tử; hành vi mua của khách hàng điện tử; quản trị tri thức và thông tin marketing thương mại điện tử;...

  pdf125p ryomaechizen 01-07-2022 13 5   Download

 • Giáo trình "Quản lý nhà nước về thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống về quản lý nhà nước đối với thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình bao gồm 9 chương và được chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: pháp luật về thương mại; kế hoạch hóa thương mại; chính sách quản lý nhà nước về thương mại; đổi mới quản lý nhà nước về thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;...

  pdf130p ryomaechizen 01-07-2022 16 4   Download

 • Giáo trình "Quản trị chuỗi cung ứng" được biên soạn nhằm giảng dạy cho cả đối tượng đại học và sau đại học, với các ngành quản trị kinh doanh, quản trị marketing, kinh doanh thương mại và kế toán. Giáo trình được kết cấu thành hệ thống 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị chuỗi cung ứng; cấu trúc và các dạng chuỗi cung ứng phổ biến; chiến lược chuỗi cung ứng và các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh chuỗi cung ứng; hoạch định chuỗi cung ứng và lập kế hoạch sản xuất;...

  pdf315p ryomaechizen 01-07-2022 34 10   Download

 • Giáo trình "Quản trị logistics kinh doanh" nhằm trang bị các kiến thức cơ bản nhất về xác định chiến lược, xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát các hoạt động logistics một cách hệ thống tại doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhà quản trị ứng dụng linh hoạt các hoạt động này vào các điều kiện thị trường và môi trường kinh doanh nhiều thay đổi và biến động.

  pdf241p ryomaechizen 01-07-2022 32 7   Download

 • Phần 1 của "Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại" cung cấp cho học viên những kiến thức về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học quản trị doanh nghiệp thương mại; doanh nghiệp thương mại và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại; cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp thương mại; khái luận về quản trị doanh nghiệp thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf204p ryomaechizen 01-07-2022 17 3   Download

 • Bài giảng Quản trị công nghệ - Chương 3: Dự báo và hoạch định công nghệ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: dự báo công nghệ, phương pháp và kỹ thuật dự báo công nghệ; hoạch định công nghệ, quá trình hoạch định công nghệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 16-06-2022 7 2   Download

 • Cuốn sách Nâng cao năng lực phân phối hàng hóa của Việt Nam tại thị trường nội địa cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn đọc, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa trên thị trường nội địa, đặc biệt là các cấp quản lý ngành về những cơ hội, thách thức và những giải pháp cần thiết để nâng cao năng lực phân phối, tiêu thụ hàng hóa trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

  pdf146p dongcoxanh25 22-06-2022 13 2   Download

 • Đề tài nhằm giúp các doanh nghiệp có được những cái nhìn cụ thể về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trường Đại học Đà Lạt, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp tăng hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, không chỉ riêng sinh viên mà cả các đối tượng khách hàng khác.

  pdf6p vimarillynhewson 17-05-2022 22 1   Download

 • Mục đích của bài nghiên cứu nhằm xác định động lực thúc đẩy truyền miệng điện tử (e-WOM) của người dùng dịch vụ của sàn thương mại điện tử Shopee tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Lý thuyết về hành vi có kế hoạch (TPB) đã được sử dụng để giải thích hành vi này.

  pdf14p vimarillynhewson 17-05-2022 24 4   Download

 • Tiểu luận Mục tiêu và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh lạnh có nội dung trình bày về cơ sở hoạch định chiến lược đối ngoại, thực trạng điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ, đánh giá chính sách đối ngoại của Mỹ,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc26p phuanhphu 13-05-2022 47 2   Download

 • Bài viết "Tác động tiêu cực của Brexit đến nền kinh tế Việt Nam" đề cập đến khái niệm Brexit, trên cơ sở đó đánh giá và phân tích những tác động tiêu cực của nó đối với nền kinh tế nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 05-05-2022 31 2   Download

 • Hội nhập kinh tế toàn cầu và hội nhập kinh tế khu vực là hai xu hướng quan trọng của thế giới. Là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại khu vực trong những năm qua. Gần đây, Việt Nam đã hoàn tất việc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương.

  pdf13p viindranooyi 04-05-2022 18 4   Download

 • Bài viết này sẽ tập trung phân tích các cơ hội và chỉ rõ những thách thức cơ bản mà các ngành và nền kinh tế Việt Nam phải vượt qua khi tham gia và thực thi các cam kết của TPP, đồng thời cũng đề xuất một số gợi ý chính sách.

  pdf14p viindranooyi 04-05-2022 17 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoạch định thương mại
p_strCode=hoachdinhthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2